Skolans digitalisering

Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Därför behöver elever förstå teknikens möjligheter och begränsningar. De behöver också kunna använda digitala resurser och verktyg för att lära sig. Här finns stöd och inspiration för det arbetet.

GÅ DIREKT TILL...

Omvärldsbloggen

Aktuellt om digitaliseringen av skolan, både i Sverige och i resten av världen.

Forskning

Ta del av forskning inom området it i skolan och få underlag till utvecklings- och förändringsarbete.

PUBLIKATIONER

Nationell it-strategi för skola och förskola

Skolverket lämnade förslaget till regeringen den 4 april 2016. Den gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan.

Nationell it-strategi för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolverket lämnade förslaget till regeringen den 27 april 2016. Den gäller för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.

Ändringar i styrdokument: nationella it-strategier

Skolverket lämnade till regeringen förslag på förändringar i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål den 15 juni 2016.

It-användning och it-kompetens i skolan

Det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling.