Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2020

Resultaten från de nationella prov i svenska, engelska och matematik som genomfördes i gymnasieskolan under höstterminen 2020 finns nu publicerade. Under vårterminerna 2020 och 2021 har de nationella proven i gymnasieskolan varit inställda till följd av coronapandemin. Höstterminen 2020 genomfördes prov enligt ordinarie rutiner.

Officiell statistik på riksnivå över provresultat i gymnasieskolan HT 2020, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistiken visar antalet genomförda prov och fördelning av provbetyg. Normalt genomförs endast en liten andel av alla nationella prov i gymnasieskolan under höstterminen. Proven är avsedda att genomföras i slutet av en kurs och det är vanligare att skolorna avslutar kurser under vårterminen. Sedan våren 2018 är det endast obligatoriskt att genomföra prov i högsta avslutande kurs. Prov som är frivilliga att genomföra ingår inte i Skolverkets officiella statistik.

Om du inte når tabellerna kan du ladda ned excelfiler för varje sorts prov:

Matematik 1A Excel, 38 kB, öppnas i nytt fönster.

Matematik 1B Excel, 38 kB, öppnas i nytt fönster.

Matematik 2B Excel, 28 kB, öppnas i nytt fönster.

Matematik 3B Excel, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Matematik 3C Excel, 37 kB, öppnas i nytt fönster.

Matematik 4 Excel, 29 kB, öppnas i nytt fönster.

Engelska 5 Excel, 38 kB, öppnas i nytt fönster.

Engelska 6 Excel, 38 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska 1 Excel, 55 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska som andra språk 1 Excel, 55 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska 3 Excel, 55 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska som andra språk 3 Excel, 55 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurser med flest genomförda prov hösten 2020

De prov som har genomförts i störst utsträckning under hösten 2020 var matematik 1a, 3c och 4 samt svenska 3. Matematik 1a är högsta avslutande kurs för elever på yrkesprogram. Matematik 3c och 4 är högsta avslutande kurser för elever på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Svenska 3 är högsta avslutande kurs för elever på högskoleförberedande program. Endast ett fåtal elever genomförde prov i engelska.

I svenska 3 var det knappt 1 300 inrapporterade prov av vilka 96 procent hade provbetyget E eller högre. I matematik 1a var det 881 inrapporterade prov varav 76 procent hade provbetyget E eller högre. Matematik 3c respektive matematik 4 hade 1 240 respektive 2 894 inrapporterade prov. Det var 81 respektive 86 procent av de inrapporterade proven som hade provbetyg E eller högre.

Höstterminen 2019 minskade antalet inrapporterade obligatoriska prov med 16 procent, från 10 800 till 9 000, jämfört med föregående hösttermin. Till höstterminen 2020 minskade antalet inrapporterade prov ytterligare 17 procent, till 7 600 inrapporterade prov. Antalet skolenheter som rapporterar in nationella prov för höstterminen har minskat från 318 skolenheter hösten 2018 till 291 skolenheter hösten 2019, och vidare ned till 237 skolenheter hösten 2020.

Antal inrapporterade prov

I svenska 3 var det knappt 1 300 inrapporterade prov av vilka 96 procent hade provbetyget E eller högre. I matematik 1a var det 881 inrapporterade prov varav 76 procent hade provbetyget E eller högre. Matematik 3c respektive matematik 4 hade 1 240 respektive 2 894 inrapporterade prov. Det var 81 respektive 86 procent av de inrapporterade proven som hade provbetyg E eller högre.

Skillnaden mellan provresultat och kursbetyg

Provresultaten i svenska 3, matematik 1a, 3c och 4 har sammanställts för tre efter varandra följande höstterminer med de preliminära kursbetygen för samma elever. Diagrammen visar att andelen elever som får kursbetyget F genomgående är mindre än andelen elever som får provbetyget F i matematik, medan det i svenska är en lika stor andel eller någon procentenhet större andel elever som får kursbetyget F jämfört med provbetyget F. Andelen elever på respektive kurs som får kursbetyget A är genomgående större än eller lika stor som andelen som får provbetyget A.

Fördelningen av provresultat och kursbetyg i diagram Excel, 43 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerades den .