Statistiknyhet

Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter gymnasieskolan

Ungefär 7 av 10 ungdomar som tog en yrkesexamen läsåret 2013/14 hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden efter fem år. Andelen ungdomar som var högskolestuderande efter examen från ett högskoleförberedande program var högst tre år efter gymnasieskolan och minskade därefter till ungefär samma nivå som ett år efter examen.

PM - Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2019 efter gymnasieskola

Statistik på riksnivå, i tabeller, över etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter olika gymnasieprogram Länk till annan webbplats.

Statistik på skol-, kommun- och länsnivå över etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter olika gymnasieprogram Länk till annan webbplats.

Etableringsstatus efter yrkesprogram

Ungefär 7 av 10 av de 25 800 ungdomar som tog en yrkesexamen läsåret 2013/14 hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden efter fem år. Detta var ytterligare en ökning jämfört med tre år efter examen medan den största ökningen skedde mellan ett och tre år efter examen.

Under samma tid minskade andelen ungdomar med svag eller osäker ställning på arbetsmarknaden. De största minskningarna skedde mellan ett och tre år efter yrkesexamen, i linje med att andelen etablerade ökade.

Andelen ungdomar som var högskolestuderande efter examen ökade något över tid. Andelen ungdomar i övriga studier var något högre de första två åren jämfört med högskolestudier men minskade något över tid.

Etableringsstatus ett till fem år efter examen från yrkesprogram i diagram Excel, 20 kB, öppnas i nytt fönster.

Etableringsstatus efter högskoleförberedande program

Andelen ungdomar som var högskolestuderande var högst tre år efter examen och minskade därefter till ungefär samma nivå som ett år efter examen.

Andelen ungdomar med en etablerad ställning på arbetsmarknaden ökade mellan ett och tre år för att sedan öka ytterligare från tre till fem år efter examen. Andelen med osäker eller svag ställning minskade över tid, och även andelen i övriga studier.

Etableringsstatus ett till fem år efter examen från högskoleförberedande program i diagram Excel, 20 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .