Statistiknyhet

Antalet ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar minskar

Under perioden 2020/2021 omfattades 58 400 ungdomar av aktivitetsansvaret. Motsvarande siffror för perioden 2019/2020 var 63 900 ungdomar. Över 70 procent av minskningen bestod av ungdomar födda utomlands.

Ungefär 58 400 ungdomar omfattades av kommunernas aktivitetsansvar läsåret 2020/2021. Kommunerna har rapporterat in information om sysselsättning för mindre än hälften av ungdomarna inom aktivitetsansvaret (28 400 av de 58 400) vid det senaste kontakttillfället. Mer än en fjärdedel av de 28 400 ungdomarna rapporterades sakna sysselsättning vid det senaste kontakttillfället. Nästan lika stor andel rapporterades vara i arbete och knappt en femtedel rapporterades ha studier av något slag som sysselsättning vid det senaste kontakttillfället.

Lite färre än en fjärdedel av ungdomarna inom kommunernas aktivitetsansvar rapporterades ha deltagit i minst en åtgärd. De vanligaste åtgärderna var enstaka samtal respektive studie- och yrkesvägledning. Ungefär 28 procent av ungdomarna hade någon form av studier som sysselsättning efter avslutad åtgärd medan 20 procent av ungdomarna var i arbete efter avslutad åtgärd.

Av de 58 400 ungdomar som omfattades av kommunernas aktivitetsansvar var 56 procent män och 44 procent kvinnor. Ungefär 46 procent av alla ungdomarna ingick i kommunernas aktivitetsansvar hela läsåret.

Av det totala antalet ungdomar inom kommunernas aktivitetsansvar var 16 400 födda utomlands och 42 000 födda i Sverige. Förgående läsåret var 20 400 födda utomlands och 43 500 födda i Sverige.

Ungdomarna som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar har slutfört grundskolan eller motsvarande skolformer men inte gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning och deltar inte heller i någon av dessa utbildningar.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller för perioden 2020/2021 Länk till annan webbplats.

Statistik över kommunernas aktivitetsansvar i tabeller första halvåret 2021 Länk till annan webbplats.

PM – Kommunernas aktivitetsansvar period 2020/2021

Vid frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .