Statistiknyhet

Nya resultat för SALSA

Den statistiska modellen SALSA är nu uppdaterad med läsåret 2021/22.

SALSA är en statistisk modell som beräknar resultaten för en skola i relation till skolans faktiska betygsresultat med hänsyn till ett antal bakgrundsfaktorer. SALSA-resultaten publiceras på skolenhetsnivå.

SALSA - en statistisk modell

Sök efter SALSA-resultat Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .