Statistiknyhet

Statistik om särskilt stöd i grundskolan 2022/23

Andelen elever som får särskilt stöd är högst i årskurs nio, vilket innebär att stödet ofta sätts in i slutet av grundskolan. Mönstret har sett likadant ut de senaste åren. Det visar statistik från Skolverket om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2022/23.

Läsåret 2022/23 omfattas 5,9 procent av eleverna i grundskolan av ett åtgärdsprogram, vilket motsvarar knappt 65 200 elever. Andelen är i nivå med föregående läsår.

Både åtgärdsprogram totalt sett och de olika typerna av särskilt stöd är vanligare bland pojkar än flickor.

Särskilt stöd i grundskolan sätts fortsatt in för sent

PM – Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2022/23

Officiell statistik på riks- och kommunnivå över särskilt stöd i grundskolan läsåret 2022/23, i tabeller Länk till annan webbplats.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .