Statistiknyhet

Etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter gymnasieskolan

Årets publicering redovisar etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier år 2021 då covid-19-pandemin fortsatt påverkade arbetsmarknaden. Statistiken visar på en liten uppgång av andelen etablerade ungdomar på arbetsmarknaden medan ingen större förändring skett av andelen studerade vid högskolan ett år efter examen.

Andelen ungdomar med en etablerad ställning ett år efter yrkesexamen ökade mellan 2020 och 2021, men var fortsatt lägre än mellan åren 2017 och 2019. Andelen ungdomar som var högskolestuderande ett år efter examen från ett högskoleförberedande program har varit relativt konstant sedan 2015 för att öka åren 2020 och 2021.

PM - Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2021 efter gymnasieskola

Statistik på riksnivå, i tabeller, över etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter olika gymnasieprogram Länk till annan webbplats.

Statistik på skol-, kommun- och länsnivå över etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter olika gymnasieprogram Länk till annan webbplats.

Etableringsstatus efter yrkesprogram

Av de 25 000 ungdomar som slutförde ett yrkesprogram läsåret 2019/20 var det 46 procent som hade en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter examen, det vill säga år 2021. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med de ungdomar som tog examen året innan. Andelen ungdomar med en etablerad ställning var år 2020 44 procent.

Andelen ungdomar som hade en svag ställning på arbetsmarknaden är något lägre för ungdomar som tog examen läsåret 2019/20, jämfört med de ungdomar som tog examen tidigare läsår.

Diagram 1. Etableringsstatus ett år efter gymnasieskolan, ungdomar som slutförde yrkesprogram med examen läsåren 2013/14–2019/20

Diagram som visar etableringsstatus ett år efter gymnasieskolan, ungdomar som slutförde yrkesprogram med examen läsåren 2013/14–2019/20.

Tillgänglig bild över diagram 1 Excel, 20 kB.

Etableringsstatus efter högskoleförberedande program

Av de 54 600 ungdomar som slutförde ett högskoleförberedande program med examen läsåret 2019/20 var 47 procent högskolestuderande ett år efter, det vill säga år 2021. Det är en marginell ökning jämfört med de ungdomar som tog examen året innan. Andelen högskolestuderande var år 2020 46 procent.

Andelen ungdomar som tog examen läsåret 2019/20 och hade en etablerad ställning ett år efter är 19 procent. Det är en lika stor andel som året innan.

Diagram 2. Etableringsstatus ett år efter gymnasieskolan, ungdomar som slutförde högskoleförberedande program med examen läsåren 2013/14–2019/20

Diagram som visar etableringsstatus ett år efter gymnasieskolan, ungdomar som slutförde högskoleförberedande program med examen läsåren 2013/14–2019/20.

Tillgänglig bild över diagram 2 Excel, 20 kB.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .