Statistiknyhet

SALSA läsåret 2022/23

Den statistiska modellen SALSA är nu uppdaterad med läsåret 2022/23.

SALSA är en statistisk modell som beräknar resultaten för en skola i relation till skolans faktiska betygsresultat med hänsyn till ett antal bakgrundsfaktorer. SALSA-resultaten publiceras på skolenhetsnivå.

SALSA - en statistisk modell

Sök efter SALSA-resultat Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .