Statistiknyhet

Statistik över elever i anpassade gymnasieskolan läsåret 2023/24

Antalet elever i anpassade gymnasieskolan ökar för sjunde året i rad. Läsåret 2023/24 går det 7 180 elever i anpassade gymnasieskolan. Det är en ökning med 2 procent från föregående läsår.

PM – Elever i anpassade gymnasieskolan 2023/24

Officiell statistik på riksnivå över elever i anpassade gymnasieskolan, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i anpassade gymnasieskolan på kommunnivå Länk till annan webbplats.

Elevantalet ökar för sjunde året i rad och har från förra läsåret ökat med 2 procent. Antalet elever har ökat både på både nationella program och individuella program.

Diagram 1. Antal elever i anpassade gymnasieskolan läsåren 1992/93–2023/24

Diagram över antal elever i anpassade gymnasieskolan läsåren 1992/93–2023/24.Förstora bilden

Diagram över utvecklingen av antalet elever i anpassade gymnasieskolan. Antalet elever var i början på 1990-talet ca 3 600 elever varav 48 procent på nationella och 52 procent på individuella. Därefter har elevantalet ökat kraftigt. Läsåret 2009/10 nådde antalet elever sin högsta nivå med cirka 9 400 elever. Efter att antalet elever därefter minskat några läsår till 5 900 elever har antalet börjat öka igen. Sedan läsåret 2016/17 har antalet ökat och läsåret 2023/24 går 7 180 elever i anpassade gymnasieskolan, varav 58 procent på nationella och 42 procent på nationella.

Skolenheter med anpassad gymnasieskola finns i 151 av landets 290 kommuner. Av totalt 236 skolenheter har majoriteten, 195 en kommunal huvudman (83 procent). Endast 34 skolenheter har enskild huvudman (14 procent). Resterande 7 skolenheter har region som huvudman (3 procent).

Elever på de nationella programmen

De nationella program som har flest elever är administration, handel och varuhantering med 831 elever samt hotell, restaurang och bageri med 758 elever. Minst antal elever går på hantverk och produktion med 134 elever.

Det är fler män än kvinnor som går i anpassade gymnasieskolan och den fördelningen har varit stabil över tid. På både nationella program och individuella program är andelen kvinnor omkring 40 procent och män 60 procent. Nedbrutet på de enskilda nationella programmen förekommer större skillnader.

Diagram 2. Antal elever i anpassade gymnasieskolan läsåret 2023/24, per program och kön

Diagram över antal elever i anpassade gymnasieskolan läsåret 2023/24, per program och kön.Förstora bilden

Diagram över antalet elever i anpassade gymnasieskolan per program och kön. På flera av programmen förekommer stora skillnader i könsfördelningen. På fastighet, anläggning och byggnation samt fordonsvård och godshantering är över 90 procent män. Det nationella programmet där kvinnorna är i majoritet är hälsa, vård och omsorg med 81 procent. Programmet estetiska verksamheter har jämnast könsfördelning, med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Övergång från anpassade grundskolan

Läsåret 2023/24 var det 1 640 elever i anpassade gymnasieskolan som läsåret innan gick i anpassade grundskolans årskurs 9. Det innebär att drygt 87 procent fortsatte direkt från anpassade grundskolan till anpassade gymnasieskolan hösten 2023. Andelen elever som fortsatte till gymnasieskolan var 5 procent.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .