Statistiknyhet

Statistik om kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning läsåret 2023/24

Nu finns officiell statistik om elever i kommunal vuxenutbildning (komvux) som anpassad utbildning läsåret 2023/24. Statistiken visar bland annat antalet elever, deras ålder, vilken nivå de läser samt hur många timmar de läser i genomsnitt per vecka.

PM – Elever i komvux som anpassad utbildning 2023/24

Officiell statistik på riksnivå över elever i komvux som anpassad utbildning, i tabeller Länk till annan webbplats.

Sök statistik över elever i komvux som anpassad utbildning på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Antalet elever fortsätter att minska

För läsåret 2023/24 uppgick antalet elever till 2 956 inom komvux som anpassad utbildning, vilket är en minskning med 4 procent från föregående läsår. Det kan jämföras med förra årets minskning som var 5 procent.

Även antalet kommuner där elever studerar har blivit färre medan andelen elever som läser hos en annan kommun än den de är folkbokförda i har ökat med drygt en halv procentenhet de senaste 10 åren.

Vanligast är att studera komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå, även om antalet har minskat sedan förgående läsår. Även på gymnasial nivå minskade antalet elever läsåret 2023/24 jämfört med föregående år.

Diagram 1. Antal elever inom respektive studienivå läsåren 2021/22–2023/24

Diagram över antalet elever inom respektive studienivå läsåren 2021/22–2023/24.

Diagrammet visar utvecklingen över antalet elever på de olika nivåerna inom komvux som anpassad utbildning de senaste tre läsåren. Antalet elever på grundläggande nivå var 2237 läsåret 2020/21, 2168 läsåret efter och 2106 läsåret 2023/24. På gymnasial nivå var antalet elever 1284 läsåret 2020/21, 1181 2022/23 samt 1068 läsåret 2023/24.

Genomsnittsåldern för elever i komvux som anpassad utbildning är 37 år vilket är något högre än förgående år. Till skillnad mot förra året så är genomsnittsåldern densamma för kvinnor och män. Lägst är genomsnittsåldern för elever på grundläggande nivå och högst är den för elever på gymnasial nivå.

Könsfördelningen fortsätter att vara jämn. Andelen elever som är födda utomlands var 17 procent vilket innebär en viss minskning jämfört med förra läsåret.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .