Statistiknyhet

Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2023/24

Läsåret 2023/24 är 501 000 elever inskrivna i fritidshem, vilket är en ökning med omkring 7 500 elever sedan föregående läsår. Andelen inskrivna av samtliga barn i åldern 6 till 12 år är 57,1 procent.

PM - Elever och personal i fritidshem läsåret 2023/24

Officiell statistik på riksnivå över elever i fritidshem läsåret 2023/24, i tabeller Länk till annan webbplats.

Officiell statistik på riksnivå över personal i fritidshem läsåret 2023/24, i tabeller Länk till annan webbplats.

Det genomsnittliga antalet elever per avdelning är knappt 36,0 läsåret 2023/24. I genomsnitt är avdelningarna större i fritidshem med enskild huvudman än i fritidshem med kommunal huvudman men den vanligaste avdelningsstorleken för båda huvudmannatyper är 20–29 elever.

Antalet anställda i fritidshem motsvarar 23 500 heltidstjänster, varav 12 400 har en tjänst som lärare. Av de som har en tjänst som lärare hösten 2023 har 44,3 procent legitimation med behörighet för att undervisa i fritidshemmet. Det är en ökning med cirka 1 procentenhet sedan föregående läsår.

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .