Sök statsbidrag i e-tjänsten

I e-tjänsten för statsbidrag kan du ansöka om bidrag, begära ut bidrag, skicka in redovisningar och se dina beslut.

Logga in i e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Tidigare hette den här e-tjänsten Mina sidor.

Lägg till min huvudman eller organisation

För att kunna söka Skolverkets statsbidrag måste organisationen utse en person som har högsta ansvar för att söka statsbidrag i e-tjänsten. När ombudet är godkänt av Skolverket kan hen bjuda in användare i sin organisation för att flera personer ska kunna arbeta med att söka statsbidrag.

Så blir du ombud med högsta ansvar för att söka statsbidrag

Ombudet ska ha mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det kan vara en förvaltningschef, skolchef, vd eller ordförande. Annan person kan också vara ombud men detta ska då styrkas med delegationsordning, protokollsutdrag eller fullmakt som visar att personen får ansöka om statsbidrag. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eftersom Skolverket ska kunna säkerställa identiteten på dig som användare.

Fullmakt för ombud i Skolverkets e-tjänst för statsbidragWord (word, 42 kB)

Fullmakt för ombud för ideella föreningar
Word
(word, 42 kB)

 1. Meddela Skolverket att vi ska lägga till dig som ombud eller att ni ska byta. Kontakta supporten för e-tjänst statsbidraglänk till annan webbplats
 2. Skolverket skickar ett mejl till dig med instruktioner om hur du ansöker. Du får en engångskod till ett formulär där du registrerar dina uppgifter.
 3. Skolverket tar emot och handlägger ansökan. Om vi tror att det är fel person som har ansökt kontaktar vi dig för att be om en komplettering av ansökan.
 4. Du får ett mejl om att vi har godkänt dig som ombud samt ett beslut på posten.

  Vid byte av ombud överför vi inloggningsdosa till efterträdaren. Du kan även logga in via Mobilt BankID.

  Ombud för organisation som inte tidigare har haft ett ombud kan välja om de vill ha inloggningsdosa eller ej.

Ombudet bjuder in andra användare

Ombudet kan bjuda in en person som sedan får i uppgift att bjuda in flera. Dessa användare godkänner den som bjuder in dem, inte Skolverket.

Vissa organisationer behöver lämna ytterligare uppgifter

Om er organisation inte finns i Skolverkets register sedan innan blir ni ombedda att först fylla i en enkät. För dessa organisationer tar det ca 3-5 veckor innan ombudet kan vara godkänt.

Lägg till eller bli ny användare

För att kunna använda e-tjänsten måste du vara en inbjuden och godkänd användare. Du blir inbjuden av en kollega i din organisation som är användare i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eftersom Skolverket ska kunna säkerställa identiteten på dig som användare.

Om du inte vet vem som är ombud eller godkänd användare i din organisation kontakta supporten så hjälper vi dig.

Kontakta e-tjänsten

Lägg till ny användare

Du som är användare med behörigheten ombud, representant och uppgiftssamordnare kan bjuda in nya användare. Men det går bara att ge en lägre behörighetsgrad till en ny användare. Om du är uppgiftssamordnare kan du till exempel bjuda in en användare som uppgiftslämnare men inte som uppgiftssamordnare.

Gör så här:

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, därefter på Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj ett bidrag i rullisten. Klicka på Lägg till under den behörighet som du önskar ge den nya användaren.
 4. Skriv in e-postadressen till den person du vill bjuda in och klicka på Bjud in.
 5. Personen som du har bjudit in får ett e-postmeddelande med instruktioner för att registrera sina personuppgifter inom två veckor. Hen kan då välja att komplettera sitt användarkonto för bedömningsportalen och därmed använda samma inloggningsuppgifter för de båda e-tjänsterna. Har personen sedan tidigare ett konto för e-tjänsten för annan organisation kan hen också använda detta konto. 
 6. Du får sedan ett e-postmeddelande om att godkänna ansökan om att bli användare. Det måste du göra inom två veckor. Därefter kan den nya användaren logga in i e-tjänsten med mobilt bank-id eller med hjälp av inloggningsmatrisen.

Bra att veta

 • Som representant har du behörighet för alla bidrag som din organisation har rätt att söka, och ska enbart bjudas in en gång med denna behörighet.
 • När du bjuder in en person kan du bara göra det i ett bidrag, därefter måste registreringen slutföras innan du kan ge personen behörighet i ytterligare bidrag.
 • Informera de kollegor du planerar att bjuda in till e-tjänsten, så att de vet vad som är på gång.
 • Registrering av uppgifter samt godkännande av registrering måste ske inom två veckor, annars måste du göra om hela proceduren med inbjudan och ansökan.
 • När en ny användare har blivit godkänt får hen ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter och en länk för att skriva ut sin inloggningsmatris. Länken till matrisen kan bara användas en gång, sedan är den förbrukad. Kontakta den som bjudit in dig om du behöver en ny inloggningsmatris. Du kan alltid logga in med mobilt bank-id i stället för med matrisen.

Så gör du för att en person ska få behörighet för flera bidrag

Fördela behörigheter till användare

För att organisationer ska kunna fördela arbetet med statsbidrag i e-tjänsten finns fyra olika behörigheter. De avgör vad en användare kan göra när hen hanterar ett bidrag. Gör en arbetsfördelning som passar er organisation, ni kan vara hur många ni vill som arbetar med att söka bidrag.

Fördela behörigheter utifrån er organisation

Arbetsfördelningen ska passa just er organisation och ni kan vara hur många eller hur få ni vill som arbetar med att söka eller begära ut ett bidrag.

Läs mer om hur du bjuder in nya användare

Exempel på fördelning av behörigheter i en organisation som söker två bidrag:

Fördela behörigheter utifrån er organisation. Statsbidrag i e-tjänsten.

Ombud

Varje huvudman måste ha ett ombud för e-tjänsten. Ombudet har mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det är vanligen en förvaltningschef, skolchef, vd eller ordförande. Annan person kan också vara ombud men detta ska då styrkas med delegationsordning, protokollsutdrag eller fullmakt som visar att personen får ansöka om statsbidragWord (word, 41 kB). Ombudet godkänns av Skolverket och är ansvarig för alla bidrag som hanteras via e-tjänsten samt för organisationens övriga användare

Ombudet kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begära utbetalningar och lämna redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i ansökan, begäran om utbetalning och redovisningar.
 • skicka in alla ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar.

Representant

Representanten har tillgång till alla statsbidrag som organisationen kan söka. Representanten är någon som har beslutanderätt och rätt att företräda organisationen, till exempel en rektor eller chef inom förvaltningen.

Representanten kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • skicka in alla ärenden.

Uppgiftssamordnare

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftssamordnare till flera statsbidrag. Uppgiftssamordnare kan vara någon som finns centralt i organisationen och som har ansvar för att samordna en bidragsansökan.

Uppgiftssamordnaren kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter
 • lämna uppgifter i en ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning.

Uppgiftssamordnaren kan inte

 • skicka in ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Uppgiftslämnare

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftslämnare till ett flertal statsbidrag.

Det är endast i statsbidrag som har listor där uppgifter om till exempel skolenheter, lärare eller elever som det kan vara bra att ha användare med behörigheten uppgiftslämnare. Det gäller till exempel i statsbidragen för lärarlönelyftet och karriärtjänster. I bidrag där inga listor ska anges fyller behörigheten ingen funktion.

Uppgiftslämnaren kan

 • lämna uppgifter som förekommer i listor, det kan vara listor över skolenheter, lärare eller elever
 • bara se och ändra de uppgifter de själva har lämnat.

Uppgiftslämnaren kan inte

 • påbörja ett ärende
 • fylla i uppgifter som förekommer i kalkyler, till exempel budget, kostnadsredovisning och enkätfrågor
 • skicka in ansökningar, begäran om utbetalning och redovisning
 • se beslut
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Översikt vad behörigheterna kan göra

Här får du en överblick över behörigheterna som användare kan ha i e-tjänsten.

Behörigheter i e-tjänsten för statsbidrag


Ombud

Representant

Uppgiftssamordnare

Uppgiftslämnare

Påbörja ärende

Ja

Ja

Ja

Nej

Fylla i uppgifter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ändra uppgifter som andra har fyllt i

Ja

Ja

Ja

Nej

Skicka in ansökan, rekvisition, redovisning

Ja

Ja

Ja

Nej

Skicka in komplettering

Ja

Ja

Ja

Nej

Bjuda in representant

Ja

Nej

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftssamordnare

Ja

Ja

Nej

Nej

Bjuda in uppgiftslämnare

Ja

Ja

Ja

Nej

Ändra mina konaktuppgifter

Ja

Ja

Ja

Ja

Automatiskt behörighet till alla statsbidrag

Ja

Ja

Nej

Nej

Behörighet endast i specifika bidrag

Nej

Nej

Ja

Ja

Frågor om inloggning

Hur loggar jag in i e-tjänsten?

För att kunna logga in måste du vara en inbjuden och godkänd användare.

Lägg till eller bli ny användare

Alla användare kan logga in med mobilt bank-id. Om du har behörigheten ombud med högsta ansvar för att söka statsbidrag för din organisation kan du även logga in med en inloggningsdosa tillsammans med användarnamn och lösenord. Om du har behörigheten representant, uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare kan du logga in med en inloggningsmatris tillsammans med användarnamn och lösenord.

Jag har blivit inbjuden och registrerat mina uppgifter, varför har jag inte fått inloggningsuppgifter?

Efter att du registrerat dina personuppgifter måste du bli godkänd av den som bjöd in dig. Det gör hen genom att logga in och klicka på sin organisations namn, och därefter> Administrera användare > Godkänn & Avslå Användare. Sedan får du ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter.

Du måste bli godkänd av den som bjöd in dig inom 14 dagar efter det att du registrerat dina uppgifter, annars måste du bli inbjuden på nytt.

Hur får jag nya inloggningsuppgifter?

Om du redan är användare av e-tjänsten, men glömt bort dina inloggningsuppgifter kan du få hjälp här:

Glömt mitt användarnamnlänk till annan webbplats
Glömt mitt lösenordlänk till annan webbplats

Om du inte får något mejl, ta hjälp av en kollega att kontrollera att den mejladress som är registrerad stämmer.

Jag har problem att logga in med mobilt bank-id. Hur ska jag göra?

Om du tappat bort din säkerhetskod ska du kontakta din bank. Andra problem med ditt mobila bank-id kan du få hjälp med på supportsidan:

Support för mobilt bank-idlänk till annan webbplats

Hur får jag en ny inloggningsdosa?

Om du har mobilt bank-id kan du prova att logga in med det i stället.

Om du inte vill använda mobilt bank-id och behöver en ny dosa kan du kontakta oss via mejl.

Kontakta supporten för e-tjänsten

Kan jag logga in med mina inloggningsuppgifter för bedömningsportalen?

Du kan använda dina inloggningsuppgifter för bedömningsportalen om du anger att du önskar det när du registrerar dina personuppgifter. Det kan du alltså göra efter att din kollega bjuder in dig som användare till e-tjänsten.

När du får ett första e-postmeddelande om e-tjänsten ska du registrera dina personliga uppgifter. Om du vill använda dina uppgifter för bedömningsportalen klickar du i "Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att bli behörig i e-tjänsten".

Det här är det enda tillfälle då du kan göra det här valet.

Mina sidor behörighet bedömningsportalen Statsbidrag

Hur får jag ny inloggningsmatris?

Du ska vända dig till en användare i din organisation med högre behörighet än dig själv.

Ombud, representant eller uppgiftssamordnare kan skicka ut en ny matris till alla användare som har en lägre behörighet än den de själva har.

Så här gör man för att skicka ut en ny matris:

 • Logga in i e-tjänsten för statsbidrag
 • Tryck på organisationens namn högst upp till höger på sidan
 • Tryck på ”Administrera användare” längst ner i rutan som dyker upp
 • Gå in på fliken ”Hantera användarkonton”
 • Välj berörd användare och klicka på ”Skicka ny inloggningsmatris”

Användaren kommer nu att få ett mejl med en länk till en ny matris. Spara ner/skriv ut matrisen då länken bara är giltig vid ett tillfälle.

Frågor om ansökan för statsbidrag

Kan jag förbereda min ansökan innan ansökningstiden börjar?

Se till att rätt person får behörighet att arbeta med ansökan genom att bjuda in användare till e-tjänsten och fördela behörigheter. Det kan du göra så snart du ser bidraget under rubriken Kommande i e-tjänsten. Då kommer det gå smidigare för er att sätta igång när ansökan öppnar.

 • Det är bara användaren med behörigheten ombud som kan bjuda in representanter till e-tjänsten.
 • Det är bara ombud och representanter som kan skicka in ansökan

Lägg till eller bli ny användare

Varför kan jag inte se eller skicka in ett visst bidrag?

Om du inte kan se eller skicka in ett visst bidrag kan det bero på olika saker. För att förklara kallar vi det här bidrag X. Det här kan vara några av anledningarna till varför du inte kan söka bidrag X:

 1. Du har inte behörighet till bidrag X. Behörigheterna uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare är knutna till ett specifikt bidrag. Om du behöver få behörighet till bidrag X, kontakta ditt ombud eller någon som har behörighet till bidrag X.
 2. Du har behörighet till bidrag X men har inte behörighet att skicka in bidraget
 3. Perioden för ansökan eller rekvisitionen har inte börjat för bidrag X.
 4. Perioden för ansökan eller rekvisitionen har avslutats för bidrag X.
 5. Det går inte att söka bidrag X via e-tjänsten. Gå till bidragets sida på Skolverkets webbplats för att se hur ansökan går till.

De flesta bidrag ingår numer i e-tjänsten för statsbidrag. Men det finns några undantag, till exempel statsbidrag till utländska skolor. På bidragets webbplats kan du läsa om hur du gör för att söka statsbidraget.

Här hittar du alla Skolverkets statsbidrag

Hur kan jag veta om min ansökan är inskickad?

En bekräftelse med ärendets diarienummer skickas via e-post till den som skickat in ärendet samt den eller de kontaktpersoner som angetts i ärendet. Om du inte fått en bekräftelse ett par timmar efter att du skickat in ärendet är det viktigt att du kontaktar Skolverket för att se till att ärendet har kommit in till oss. Då kan vi kontrollera om vi har tagit emot ditt ärende.

Frågor om att hantera användare, uppgifter och behörigheter

Hur tar jag bort en användare eller behörighet?

Du som är användare med behörigheten ombud, representant eller uppgiftssamordnare kan bjuda in nya användare och ta bort gamla användare. Men det går bara att ta bort en användare med lägre behörighetsgrad än den man själv har. Om du är uppgiftssamordnare kan du till exempel ta bort en användare som har behörighet som uppgiftslämnare, men du kan inte ta bort en användare som har behörigheten uppgiftssamordnare eller representant.

Gör så här

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, därefter Administrera användare.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.
 3. Välj det bidrag som användaren har behörighet till i rullistan. Hitta personen som du vill ta bort under rätt behörighetskategori och markera personen. Tryck sedan på knappen ”Ta bort markerade behörigheter”. Personen har nu inte behörighet till det bidraget.
 4. När personens alla behörigheter har tagits bort försvinner användarkontot.

Bra att veta

 • Om personen har behörighet som uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare till flera bidrag behöver behörigheten tas bort från vart och ett av bidragen för att användarkontot ska avslutas.
 • Klicka på Hantera användarkonton för att se alla behörigheter som personen har.

Hur tilldelar jag en person flera behörigheter? / Hur ger jag behörighet till person som redan är användare?

När du bjuder in en ny användare som ska få behörigheter till olika bidrag är det viktigt att först bjuda in användaren till ett bidrag. När ansökan är godkänd kan du tilldela behörigheter för flera bidrag.

Bjud in användaren till ett bidrag

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på din organisations namn och sedan Administrera användare
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter. Välj fliken Ny användare och ange e-postadressen till den person du vill bjuda in och klicka på Lägg till.
  Det går också bra att lägga till en ny användare när du har påbörjat en öppen ansökan och kommit till steget ”Granska användare”.
 3. Personen som du har bjudit in får mejl med instruktioner om att registrera sina personuppgifter inom två veckor. Personen kan då välja att komplettera sitt användarkonto för bedömningsportalen och därmed använda samma inloggningsuppgifter för de båda e-tjänsterna.
 4. Du får ett e-postmeddelande om att godkänna ansökan för att bli ny användare. Det måste du göra inom två veckor. Därefter kan den nya användaren logga in i e-tjänsten med mobilt bank-id eller med hjälp av inloggningsmatrisen.

Tilldela behörigheter för flera bidrag

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på din organisations namn > Administrera användare
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn eller ange e-postadressen. Klicka på Lägg till. Användaren får då en bekräftelse på att hen har fått behörighet för ytterligare bidrag.
Hur tilldelar jag en person flera personligheter Statsbidrag

Hur lägger jag som ombud till min kollega som ytterligare ombud?

Det är inte möjligt eftersom en organisation endast kan ha ett ombud. Du kan i stället lägga till din kollega som representant om du vill att hen ska ha tillgång till alla statsbidrag.

Läs mer om behörigheten representant

Läs mer här om du behöver byta ombud:

Så blir du ombud med högsta ansvar för att söka statsbidrag

Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

Du kan själv ändra telefonnummer, mejladress, befattning och lösenord till ditt användarkonto. Kicka på INLOGGAD: Namn -> Mina uppgifter. Kontaktuppgifter till kontaktpersoner kommer inte att ändras i redan inskickade ärenden.

Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter statsbidrag

Observera att dina kontaktuppgifter inte ändras i de handlingar som har skickats in till Skolverket.

Hur gör jag för att ändra uppgifter om min organisation?

Vissa uppgifter som vi har om din organisation i e-tjänsten har vi fått Statistiska centralbyrån, SCB. Därför behöver dessa uppgifter också ändras hos dem. Andra uppgifter kan du ändra genom att skriva till oss.

Här kan du läsa mer om vilka uppgifter vi har och hur du gör för att ändra dem:

Uppgifter om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidrag

Jag är redan användare för en organisation och behöver bli behörig i en annan organisation. Hur gör jag?

Detta gäller för dig som ska vara representant, uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare

 • Behörig användare i den organisation du behöver behörighet för bjuder in dig som användare
 • Du får ett mejl med en registreringslänk, klicka på länken i mejlet
 • Du kommer till registreringsformuläret och får frågan om du redan har ett användarkonto. Du ska svara ”Ja, jag vill komplettera…”
 • Klicka på logga in.
 • Om du använder matris: Ange ditt lösenord och användarnamn samt de matriskoordinator som du blir ombett att ange
 • Om du använder mobilt bank-id: Ange ditt personnummer, starta din app och ange ditt lösenord
 • Komplettera registreringen med vissa uppgifter och klicka på skicka in
 • Den som bjöd in dig till den nya organisationen behöver nu godkänna din registrering. Efter det är allt färdig. När du loggar in kan du nu välja vilken organisation du vill företräda via en rullist.

Om du ska vara ombud för ytterligare organisation

 • Kontakta supporten för e-tjänst statsbidrag
 • Supporten skickar dig instruktioner för ansökan
 • När du fyller i ansökan måste du ange samma epostadress som du har på ditt befintliga konto
 • När supporten har handlagt din ansökan får du ett godkännandemejl. När du loggar in kan du nu välja vilken organisation du vill företräda via en rullist.

Vilka uppgifter finns i e-tjänsten om mig och min organisation?

Här kan du läsa mer om vilka uppgifter vi har om organisationer och personer som har ett användarkonto i e-tjänsten för statsbidrag. Du kan även läsa om hur du ska göra för att ändra dem.

Uppgifter om organisationer och personer i e-tjänsten för statsbidrag

Det är organisationerna själva som har ansvar för att uppgifterna är korrekta och för att meddela förändringar.

Tekniska frågor

Vad kan jag börja med att kontrollera själv när jag har problem med e-tjänsten e-tjänst för statsbidrag?

 1. Kontrollera att din dator klarar de tekniska krav som e-tjänsten ställer:
  Vilka tekniska krav finns det för att jag ska kunna använda e-tjänsten?
 2. Starta om datorn.
 3. Rensa cacheminnet i den webbläsare du använder.
 4. Om du har möjlighet, använd en PC i stället för Mac.
 5. Om du har möjligt, kolla om en kollega som har konto upplever samma problem för tillfället.
 6. Om du upplever problem med Excel-blanketterna: Se till att du öppnar blanketten i programmet Microsoft Excel. Blanketterna stödjer inte programmen Open office och Apples Numbers.
 7. Gå igenom frågorna på den här webbsidan för att se om de kan hjälpa dig.

Du är alltid välkommen höra av dig till oss om du har problem med att använda e-tjänsten.
Kontakta e-tjänsten

Vilka tekniska krav finns det för att jag ska kunna använda e-tjänst för statsbidrag?

Du måste ha en av nedanstående webbläsare när du använder e-tjänsten

 • Chrome: 60.0 eller nyare
 • Internet explorer: 10.0 eller nyare
 • Safari: 9.0 eller nyare
 • Firefox: 50.0 eller nyare (rekommenderas)

Övriga krav på din dator

 • Webbläsarens systemtyp (64/32) måste matcha datorn. Det vill säga, om du har en 64-bit hårddisk måste webbläsare också vara 64-bit.
 • JavaScript måste vara tillåtet.

Vid tekniska problem rekommenderar vi att du testar en annan webbläsare. För att se vilken version av en webbläsare du har kan du klicka på inställningar i din webbläsare.

För att fylla i ansökan i Excelblanketterna måste du ha

 • PC
 • Microsoft Office 2007 eller senare
 • sparat blanketten i filformaten .xlsx eller .xls

Vad ska jag göra när jag har fått felmeddelandet ”Handhavandeproblem”?

Det finns tre orsaker till det här felmeddelandet och därmed tre lösningar:

 1. Det här felet kan uppstå när du har fått ett mejl om att du har blivit inbjuden till e-tjänsten och länken i mejlet för att registrera dina uppgifter har blivit ogiltig. Det beror på att länken är giltig vid endast vid ett tillfälle och under 14 dagar. Be därför om en ny inbjudan om att bli användare från den person som bjöd in dig förra gången.
 2. Det här felet kan uppstå om du har blivit inbjuden till en organisation där du redan är godkänd som användare. Du ska då inte registrera dig för nytt konto och kan bortse från inbjudan. Om du ska ha ytterligare behörigheter bör du ta kontakt med den person som bjöd in dig.
  Hur tilldelar jag en person flera behörigheter?
 3. Det här felet kan också uppstå om du redan har skickat in en registrering för användarkonto till e-tjänst för statsbidrag men ännu inte har blivit godkänd av den person som bjöd in dig. Ta kontakt med den som böjd in dig och påminn hen om att godkänna dig som användare.

Glömt mitt lösenordlänk till annan webbplats

Du är alltid välkommen höra av dig till oss om du har problem med att använda e-tjänsten.
Kontakta e-tjänsten

Vad ska jag göra när jag fått felmeddelandet ”felkod 2”?

Begär ett nytt lösenord genom att klicka på ”Glömt lösenord”. Då får du ett e-postmeddelande om hur du byter lösenord till den adress du registrerat i e-tjänsten.

Glömt mitt lösenordlänk till annan webbplats

Om felmeddelandet ändå är kvar när du loggar in med ditt nya lösenord använder du troligtvis fel användarnamn. Klicka då på ”Glömt användarnamn” Då får du ett mejl med ditt användarnamn.

Glömt mitt användarnamnlänk till annan webbplats

Loggar du inte med rätt inloggningsmetod?

Dosan är bara tillgängligt för ombud, och matrisen bara för representant, uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare. Alla användare kan logga in med mobilt bankid. Om du inte har mobilt bankid kan du kontakta din bank.

Har du dubbla konton?

Om du har mer än ett användarnamn, till exempel om du är behörig för olika organisationer, kommer det inte gå att byta lösenord på normalt sätt.

Be ditt ombud ta bort din behörighet på alla utom en organisation och sedan bjuda in dig på nytt. När du registrerar dig på nytt ska du sedan välja alternativet ”Ja, jag vill komplettera mina uppgifter”.

Sidan blir vit eller lila när jag försöker logga in

Sidan blir vit eller lila när jag försöker logga in

Så här ska du göra om du kommer till en tom sida, sidan kan vara vit eller lila. Ta bort del av adressen i sidhuvudet på din webbläsare så det bara står ”minasidor.skolverket.se/webcenter”. Tryck därefter på enter.

Du kan även testa att använda en annan webbläsare.

Sidan blir vit eller lila när jag försöker logga in E-tjänst

Jag försöker bjuda in en användare men får upp meddelandet ”Det går bara att skapa en inbjudan per epost i taget”?

När man lägger till ny användare med behörighet som uppgiftslämnare eller uppgiftssamordnare lägger man först till dem på ett bidrag även om de ska ha behörighet för flera. Personen behöver sedan slutföra processen för att bli användare innan du kan lägga till behörighet för fler bidrag.

Så gör du för att en person ska få flera behörigheter

Meddelandet innebär att de redan har fått en inbjudan inom en 14 dagars period och därför inte kan bjudas in på nytt. Denna funktion finns till för att förhindra att dubbla konton skapas för användaren.

Jag får upp felmeddelandet ”Fel i fjärrportlet”. Vad ska jag göra?

Det här felet kan dyka upp av ett flertal olika anledningar. Börja med att kontrollera att du använder en av de godkända webbläsarna för e-tjänsten. Hjälper inte detta så testa att använda en annan dator. Hjälper inte heller detta så pröva igen vid ett senare tillfälle, det kan vara en tillfällig störning.

Villkor för användarkonto i e-tjänsten

För att använda e-tjänsten för statsbidrag måste du ha ett personligt konto. När du ansöker om konto godkänner du villkoren för e-tjänsten.

Ta del av användarvillkoren på denna sida

Prenumerera på statsbidrag

Genom den här prenumerationen kan du som arbetar med att söka statsbidrag få information om viktiga datum direkt till din inkorg. En gång i månaden får du ett mejl med datum för öppna ansökningar, redovisningar och begäran om utbetalningar för just de statsbidrag du är intresserad av.

Anmäl dig till prenumerationenlänk till annan webbplats

Kontakt

Frågor om att bli användare

Om du har frågor om att bli användare eller om dina behörigheter ska du i första hand kontakta den som har behörigheten ombud eller representant i din organisation.

Frågor om statsbidragen

Frågor om de enskilda bidragen skickar du till bidragets mejladress, till exempel frågor om blanketter, villkor och utbetalning. Mejladressen finns på bidragets webbsida. Du hittar alla webbsidor för statsbidrag här:

Hitta och välj statsbidrag

Frågor om e-tjänsten för statsbidrag

Supporten svarar på frågor som rör själva e-tjänsten, till exempel inloggning, behörigheter och tekniska problem.

Kontakta e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Telefon

08 - 527 332 00

Gör knappval 3 i telefonen.

Telefontider:

måndag 9-11
tisdag 13-15
onsdag stängt
torsdag 14-16
fredag 9-11

Postadress

E-tjänst för statsbidrag
Statsbidragsenheten
Skolverket
106 20 Stockholm

Övriga frågor

Kontakta vår upplysningstjänst för andra frågor om skolan.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 21 februari 2019