Nya nationella bedömningsstöd för årskurs 1 och 3

Den 1 juli 2024 börjar Garanti för tidiga stödinsatser - Läsa, skriva, räkna att gälla tillsammans med fyra nya obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Så fungerar de nya bedömningsstöden

Med hjälp av de nya bedömningsstöden ska du som undervisar elever i årskurs 1 och 3 i anpassade grundskolan kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Syftet är att eleverna tidigt ska få de stödinsatser som behövs.

Presentera materialet på din skola

Bilderna i presentationen beskriver kortfattat syfte och mål med de nationella bedömningsstöden i årskurs 1 och 3.

Presentationsmaterial - Nya bedömningsstöd Pdf, 595 kB, öppnas i nytt fönster.

Forskning och fördjupning

Nya bedömningsstöd

Här hittar du de nya bedömningsstöden i svenska, svenska som andraspråk och matematik

Du kan även hitta alla våra bedömningsstöd här

De fyra nationella bedömningsstöden kommer endast att finnas i pdf-format och är inte möjliga att beställa i tryckt format. Fram till 31 mars 2024 tar Skolverket gärna emot återkoppling på materialet via den här webbsidan: Kontakta oss

Extramaterial för att anpassa aktiviteterna

När du använder bedömningsstöden anpassar du aktiviteterna utifrån dina elevers behov. Nedan hittar du material som kan vara användbart i det arbetet.

Bilder för att skapa anpassat material

Här kan du ladda ner några av bedömningsstödens bilder som separata pdf- och jpg-filer. Filerna kan vara till nytta om du vill projicera bilderna, justera dem eller använda dem i interaktivt material.

Anpassningar för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Om du har elever som är döva eller har hörselnedsättning hittar du förslag på anpassningar här. För dig som arbetar i specialskolan finns även information om bedömningsstödens roll där.

Synanpassning

Våren 2024 kommer vi att publicera exempel på synanpassningar under den här rubriken.

Om du har en elev med blindhet hjälper Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, gärna till att planera anpassningar. Ta kontakt inom ramen för det ärende hos SPSM som redan är påbörjat för eleven, om det finns ett sådant. Annars är du välkommen att fylla i en ansökan om specialpedagogisk rådgivning på SPSM:s webbsida.

SPSM, webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Konkret material i matematiken

Ibland kan eleverna uppfatta matematiken som mer meningsfull när de använder konkret material. Därför har deltagare i daglig verksamhet gjort arbetsplatspraktik på Skolverket och tillverkat konkret material kopplat till temat i bedömningsstöden i matematik. Du kan beställa en uppsättning konkret material till din skola genom att kontakta Marie Israelsson (marie.israelsson@skolverket.se)på Skolverket. (Med reservation för att materialen kan ta slut.)

Inspiration för att ta fram eget material

Din skola kan också inspireras av praktikanterna och framställa eget konkret material att koppla till temat. Här finns några instruktioner.

Påta maskar av raggsocksgarn: På youtube finns många filmer om hur man påtar med påtdocka. Påta maskar i olika längder och sy på träpärlor till ögon.

Gjut blommor av gips: Skaffa plastformar med blommotiv. Gjut modellgips i formarna. Vänta i 24 timmar. Ta ut blommorna och måla dem med hobbyfärg.

Sy trollens tröjor: Instruktion till hur du kan sy tröjor till trollen Pdf, 484 kB, öppnas i nytt fönster.

Vik trollens tröjor av papper: På youtube finns många filmer om hur man viker små tröjor av papper, sökord ”origami” och ”shirt”. Skriv sedan talen 0–10 på tröjornas framsidor.

Mall till trollens ryggsäck: Pappersmall till ryggsäcken att skriva ut i A3-format Pdf, 54 kB, öppnas i nytt fönster.

Sy trollens ryggsäck: Instruktion till hur du kan sy trollens ryggsäck Pdf, 597 kB, öppnas i nytt fönster.

Pyssla ihop spindlar: Skaffa piprensare och träkulor med hål. Måla träkulorna med hobbyfärg. Trä fyra halverade piprensare genom hålet till ben på varje träkula. Måla på ögon och böj benen så att det liknar en spindel.

Senast uppdaterad 31 januari 2024

Innehåll på denna sida