Läroplan för förskolan

Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan.

Frågor och svar

Hur mycket planeringstid som förskollärare och andra i arbetslaget ska ha finns inte reglerat, utan det är något som rektorn bestämmer. Rektorn ansvarar för att personalen får förutsättningar att arbeta på ett sådant sätt att man uppfyller kraven i skollagen och läroplanen, och behöver därför bedöma hur mycket planeringstid som behövs för olika personer och olika arbetslag.