Just nu är handläggningstiden för ansökan om lärar- och förskollärarlegitimation längre än normalt.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Ansök om att utöka legitimation med fler behörigheter

Du får de behörigheter som följer av din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Men du kan också ha rätt till fler behörigheter utifrån studier, undervisningserfarenhet eller yrkeskunskaper. Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om att utöka din legitimation med fler behörigheter.

Ansök här

Obs! Läs igenom informationen om hur du ansöker innan du gör din ansökan.

Ansök om att utöka din legitimation med fler behörigheterlänk till annan webbplats

Så här ansöker du

Klicka på länken Ansök om legitimation. I ansökningsformuläret får du veta allt du behöver för att göra din ansökan. Du hittar förklarande texter, intygsmallar och länkar till mer information.

Du kan göra din ansökan med eller utan BankID.

  • Med BankID: Skicka in din ansökan digitalt och ladda upp dina intyg till ansökan direkt eller skriv ut och skicka med post till adressen nedan.
  • Utan BankID: Skapa din ansökan i vårt digitala verktyg. Skriv ut och skicka till:

Skolverket
Box 3023
169 03 Solna

Ange alla skolformer och årskurser

När du ansöker om att utöka din legitimation med fler behörigheter måste du ange alla ämnen, årskurser och skolformer du vill bli behörig att undervisa i. Exempel på två olika skolformer är gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Krav för att få behörighet att undervisa

Undantag från regeln

Förutom i förskolan kan du bara tillgodoräkna dig fler behörigheter att undervisa i skolformer där man undervisar i ämnen och ämnesområden. Därför kan du inte använda erfarenhet av undervisning inom

  • fritidshem
  • förskoleklass
  • svenska för invandrare.

Du kan heller inte använda dig av erfarenhet av att som speciallärare undervisa inom särskilt stöd.

De här intygen krävs

Du måste skicka in intyg som visar att du uppfyller kraven för de ämnen, årskurser och skolformer som du ansöker om behörighet att undervisa i.

Högskolestudier

Exempel på intyg som du kan bifoga

  • utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands
  • utdrag ur Ladok (högskolornas gemensamma system för dokumentation av studieresultat) för att intyga kompletterande studier i Sverige. Obs! Ett Ladok-utdrag kan inte ersätta ett examensbevis.

Undervisningserfarenhet

Du måste ha undervisningserfarenhet från före den 1 juli 2015 för att få behörighet. Du ska ha erfarenhet av att undervisa i Sverige. Använd dig av Skolverkets blankett för erfarenhetsintyg nedan. Intyget ska vara underskrivet av rektorn eller huvudmannen för den eller de förskolor eller skolor där du har undervisat.

Undervisningserfarenhet förskolanPDF (pdf, 387 kB)
Undervisningserfarenhet grundskolenivåPDF (pdf, 425 kB)
Undervisningserfarenhet gymnasienivåPDF (pdf, 527 kB)

Behörighet i vissa ämnen

Exempel på intyg som du kan bifoga

  • utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands
  • tjänstgöringsintyg där det tydligt framgår vilken befattning, vilka arbetsuppgifter och vilken tidsperiod du arbetat med sådant som har relevans för ämnet
  • yrkesbevis eller certifikat från branschutbildning.

Exempel:

Sally har en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i fotografi utöver sin gymnasielärarexamen. Hon har också arbetat i många år som fotograf, både som frilans och på en tidningsredaktion. Det gör att hon har kunskaper som motsvarar ämnesplanen i fotografisk bild. Sally styrker sina kunskaper genom att skicka in tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev från kunder, studieintyg över yrkeshögskoleutbildning och registreringsbevis över näringsverksamhet.

Krav för behörighet i vissa ämnen

Behörighet i yrkesämnen

Intyg för behörighet i yrkesämnen

Avgift för att ansöka om att utöka lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation

Det kostar 750 kronor att ansöka om att utöka din lärarlegitimation eller förskollärarlegitimationen med fler behörigheter.

När och hur betalar jag avgiften för att ansöka om legitimation?

När Skolverket har registrerat din ansökan skickar vi en bekräftelse till dig. I meddelandet finns information om hur du gör för att betala ansökningsavgiften. Informationen bygger på de uppgifter som du har lämnat i din ansökan.

Varför tar Skolverket ut en avgift för ansökan om att utöka en legitimation med fler behörigheter?

Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift. Den täcker Skolverkets kostnader för att handlägga ansökan.

Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Senast uppdaterad 09 januari 2020

Frågor och svar

Nej. Du kan bara ansöka utifrån att du undervisat i det svenska skolväsendet och enligt gällande föreskrifter.