Krav för att få legitimation med behörighet i fritidshemmet

Du som har en examen på högskolenivå som är avsedd för undervisning i fritidshemmet kan ansöka om lärarlegitimation. Det finns ingen särskild legitimation för fritidspedagoger.

För att du som är fritidspedagog ska få en lärarlegitimation ska du ha en examen på högskolenivå som är avsedd för undervisning eller arbete i fritidshemmet.

Fritidspedagogutbildningar på gymnasial nivå kan inte ge lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem.

Exempel på äldre examina som ger behörighet i fritidshem är

 • examen på fritidspedagoglinjen
 • fritidspedagogexamen
 • barn- och ungdomspedagogisk examen med inriktning mot arbete i fritidshem
 • lärarexamen för undervisning i fritidshem, fritidspedagogisk verksamhet.

Behörighet i grundskolans ämnen

För att få behörighet att undervisa i ämnen i grundskolan ska du ha ämnesstudier i grundskolans ämnen i tillräcklig omfattning. Du kan antingen ha genomfört ämnesstudierna inom din examen eller genom kompletterande studier.

Behörighet genom examen

Om du har en examen som är avsedd för fritidshemmet kan du få en lärarlegitimation och behörighet att undervisa i fritidshemmet.

Om du inom ramen för din examen har läst ämnesstudier kan du dessutom bli behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 och/eller 4–6.

Poängnycklar för dig med en äldre fritidspedagogsexamen

Om du har en äldre fritidspedagogsexamen kan du få behörighet i ämnen i grundskolan utifrån den.

De båda poängnycklarna nedan beskriver vad som krävs för att bli behörig i ett ämne. Du behöver läsa båda två för att få hela bilden.

Den första nyckeln beskriver den startnivå av poäng som krävs utifrån den examenstyp du har. Den andra nyckeln beskriver hur många poäng som krävs för att bli behörig i ett ämne i en årskurs.

Poängnyckel för fritidspedagoger (80 kB) Länk till annan webbplats. (pdf, 79 kB)

Poänggränser äldre högskoleutbildning (88 kB) Länk till annan webbplats. (pdf, 88 kB)

Behörighet utöver examen

Högskolestudier slutförda före 1 december 2013

Du kan få fler behörigheter i grundskolans årskurs 1–6 om du har fullgjort ämnesstudier före den 1 december 2013.

Studierna måste också ha gett dig tillräcklig ämneskunskap. Hur många poäng du läst i varje ämne avgör om du får behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 och/eller årskurs 4–6.

Poängnycklar

Poängnycklarna visar vad som krävs för att bli behörig i ett ämne. I poängnyckeln för fritidspedagoger ser du startnivån av poäng som krävs utifrån den examenstyp du har. I Poänggränser för äldre högskoleutbildning står det hur många poäng som krävs för att bli behörig i ett ämne i en årskurs.

Poängnyckel för fritidspedagoger (80 kB) Länk till annan webbplats. (pdf, 79 kB)

Poänggränser äldre högskoleutbildning (88 kB) Länk till annan webbplats. (pdf, 88 kB)

Utöka din legitimation på andra sätt

Om du vill utöka din legitimation med fler behörigheter krävs det generellt att du kompletterar din utbildning med ämnesstudier i tillräcklig omfattning, men det finns också andra sätt.

Läs mer om de olika vägarna till behörighet

Det är inte möjligt att få behörighet i fritidshemmet utifrån lång undervisningserfarenhet.

Ansök om fler behörigheter

Du ansöker om att utöka din legitimation med fler behörigheter än de som står i din examen samtidigt som du ansöker om legitimation eller vid ett senare tillfälle.

Läs mer och ansök om lärarlegitimation eller fler behörigheter

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Det finns ingen speciell legitimation för fritidspedagoger. Du ska ansöka om en lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Du som är lärare och redan har en legitimation kan kontrollera din behörighetsförteckning. Där står det om du är behörig för undervisning i fritidshemmet.

  Ansök om lärarlegitimation med svensk eller utländsk examen

  Reglerna om betalning är desamma för fritidspedagoger som för alla andra som ansöker om lärar- eller förskollärarlegitimation.

  Om du har en examen som är utfärdad före den 1 juli 2011 behöver du inte betala när du ansöker om legitimation första gången.

  Nej, du kan inte få behörighet i fritidshemmet utifrån lång undervisningserfarenhet.

  Nej. Utifrån de regler som finns idag så krävs det att du har en examen på högskolenivå med inriktning mot fritidshem.

  Vad gäller om jag har en äldre examen som är avsedd för arbete i fritidshemmet?

  En äldre högskoleexamen som är avsedd för arbete i fritidshemmet ger behörighet att undervisa i fritidshemmet. Dessa äldre examina omfattas av behörighetsförordningen och kan prövas mot de ordinarie kompletteringsreglerna i behörighetsförordningen.

  Källa: 2 kapitlet 19 § behörighetsförordningen.

  Kan jag som har en gymnasial fritidspedagogsexamen få legitimation med behörighet för fritidshemmet?

  Se svaret under Krav för att få anställning.

  Arbeta på fritidshemmet och förskolan