Ansök om att utöka legitimation med fler behörigheter

Du får de behörigheter som följer av din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Men du kan också ha rätt till fler behörigheter utifrån studier, undervisningserfarenhet eller yrkeskunskaper. Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om att utöka din legitimation med fler behörigheter.

Ansök här

Obs! Läs igenom informationen om hur du ansöker innan du gör din ansökan.

Ansök om att utöka din legitimation med fler behörigheter Länk till annan webbplats.

Observera att du inte kan ansöka om legitimation från en mobiltelefon. Du behöver använda en dator eller någon annan digital enhet.

Då du kommer att slussas vidare till vår ansökningsportal så behöver du ha någon av följande webbläsare med tillhörande uppdateringar:

Tabell som beskriver vilka webbläsare du behöver för att ansöka om lärarlegitimation

Webbläsare

Version eller uppdatering

Chrome

Senaste uppdateringen.

Firefox

Senaste uppdateringen.

Edge

Någon av de två senaste uppdateringarna.

IE

Version 11.

Safari

Någon av de två senaste uppdateringarna.

iOS

Någon av de två senaste uppdateringarna.

Android

Version Q (10.0), Pie (9.0), Oreo (8.0) eller Nougat (7.0).

Så här ansöker du

Klicka på länken Ansök om legitimation. I ansökningsformuläret får du veta allt du behöver för att göra din ansökan. Du hittar förklarande texter, intygsmallar och länkar till mer information.

Du kan göra din ansökan med eller utan BankID.

 • Med BankID: Skicka in din ansökan digitalt och ladda upp dina intyg till ansökan direkt eller skriv ut och skicka med post till adressen nedan.
 • Utan BankID: Skapa din ansökan i vårt digitala verktyg. Skriv ut och skicka till:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Ange alla skolformer och årskurser

När du ansöker om att utöka din legitimation med fler behörigheter måste du ange alla ämnen, årskurser och skolformer du vill bli behörig att undervisa i. Exempel på två olika skolformer är gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Krav för att få behörighet att undervisa

De här intygen krävs

Du måste skicka in intyg som visar att du uppfyller kraven för de ämnen, årskurser och skolformer som du ansöker om behörighet att undervisa i.

Högskolestudier

Exempel på intyg som du kan bifoga

 • utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands
 • utdrag ur Ladok (högskolornas gemensamma system för dokumentation av studieresultat) för att intyga kompletterande studier i Sverige. Obs! Ett Ladok-utdrag kan inte ersätta ett examensbevis.

Undervisningserfarenhet från före den 1 juli 2015

Du måste ha intyg som visar att du har undervisat

 • i Sverige
 • under de senaste 15 åren från det att ansökan kommit in till Skolverket
 • före den 1 juli 2015
 • i minst fyra läsår eller motsvarande som lärare eller förskollärare för dig som är född senast 1 juli 1958.

Undervisningserfarenhet som är äldre än 15 år räknas inte in. Använd dig av Skolverkets blankett för erfarenhetsintyg nedan. Intyget ska vara underskrivet av rektorn eller huvudmannen för den eller de förskolor eller skolor där du har undervisat.

Intyg om undervisningserfarenhet - förskolan Pdf, 673 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 673 kB)

Intyg om undervisningserfarenhet - grundskolan eller motsvarande Pdf, 674 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 674 kB)

Intyg om undervisningserfarenhet - gymnasieskolan Pdf, 726 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 726 kB)

Du kan inte använda undervisningserfarenhet för att få behörighet att undervisa inom

 • fritidshem
 • förskoleklass
 • svenska för invandrare.

Du kan heller inte använda dig av erfarenhet av att undervisa som speciallärare inom särskilt stöd.

Behörighet i vissa ämnen

Exempel på intyg som du kan bifoga

 • utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands
 • tjänstgöringsintyg där det tydligt framgår vilken befattning, vilka arbetsuppgifter och vilken tidsperiod du arbetat med sådant som har relevans för ämnet
 • yrkesbevis eller certifikat från branschutbildning.

Exempel:

Sally har en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i fotografi utöver sin gymnasielärarexamen. Hon har också arbetat i många år som fotograf, både som frilans och på en tidningsredaktion. Det gör att hon har kunskaper som motsvarar ämnesplanen i fotografisk bild. Sally styrker sina kunskaper genom att skicka in tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev från kunder, studieintyg över yrkeshögskoleutbildning och registreringsbevis över näringsverksamhet.

Krav för behörighet i vissa ämnen

Behörighet i yrkesämnen

Intyg för behörighet i yrkesämnen Länk till annan webbplats.

Avgift för att ansöka om att utöka lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation

Det kostar 750 kronor att ansöka om att utöka din lärarlegitimation eller förskollärarlegitimationen med fler behörigheter.

När och hur betalar jag avgiften för att ansöka om legitimation?

När Skolverket har registrerat din ansökan skickar vi en bekräftelse till dig. I meddelandet finns information om hur du gör för att betala ansökningsavgiften. Informationen bygger på de uppgifter som du har lämnat i din ansökan.

Varför tar Skolverket ut en avgift för ansökan om att utöka en legitimation med fler behörigheter?

Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift.

Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Frågor och svar

Nej. Du kan bara ansöka utifrån att du undervisat i det svenska skolväsendet och enligt gällande föreskrifter.

Vi kan inte pröva din ansökan om utökad behörighet i andra skolformer, ämnen och årskurser än dem du anger i din ansökan. Till exempel behöver du själv ange om du vill bli behörig att undervisa i kommunal vuxenutbildning eller specialskolan. Det räcker inte med bara handlingar eller intyg.