Förbereda och beställa prov i sameskolan

Det är rektorn som ansvarar för att beställa prov till skolan. Rektorn är också ytterst ansvarig för att proven hanteras på rätt sätt.