Beställa och hantera prov i sameskolan

Rektorn ansvarar för att beställa nationella prov till skolan. Beställningarna ska göras digitalt i augusti varje år. I år ska beställningarna göras senast den 31 augusti. Vi har stramat upp reglerna för att förhindra risken för spridning.

Beställ nationella prov

Rektorn ansvarar för att skolan beställer nationella prov i augusti. Information om hur beställningen går till kommer till skolan via post i vecka 33. Rektorn beställer ett prov till varje elev som ska genomföra det ordinarie provet vid provdatum/provperiod inklusive till de elever som kan tillkomma senare under läsåret.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 3, 2021/2022 Länk till annan webbplats.

Beställningsbrev för nationella prov i årskurs 6, 2021/2022 Länk till annan webbplats.

Har du frågor om beställningar?

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Saknar du dina inloggningsuppgifter, behöver du se hur många prov du har beställt eller är det provmaterial som inte kommit fram i tid?

Kontakta Skolverkets distributör Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Hantera nationella prov

Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa. I årskurs 6 ska skolan inte öppna förslutningen runt bedömningsanvisningarna förrän det datum som anges på förslutningen.

Hanteringsinstruktioner Länk till annan webbplats.

Checklista för att förhindra spridning av nationella prov Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prov och bedömningsanvisningar skickas ut senare än tidigare år

Från hösten 2018 skickas proven ut till skolorna ännu närmare det datum då provet ska genomföras. Bedömningsanvisningarna till proven i årskurs 3 och 6 distribueras vid samma tillfälle som övrigt provmaterial precis som vanligt.

Bedömningsanvisningar ska dock öppnas efter att provet har genomförts, om ingenting annat anges i följebrevet. Till exempel ska bedömningsanvisningarna till de muntliga delproven i årskurs 6 lämnas till läraren direkt vid paketets ankomst.

Provens förslutningar öppnas tidigast på provdagens morgon

Proven förslutningar öppnas på provdagens morgon. Vissa omfattande typer av anpassningar kan motivera att provens förslutningar öppnas dagen innan. Att en elev är i behov av förlängd provtid eller raster är inte skäl nog för att öppna proven i förtid. Rektor ska i god tid före provdatumet ha beslutat om eventuella anpassningar av genomförandet.

Anpassa prov i sameskolan

Särskilda skäl krävs för att byta provdatum

Rektorn kan endast ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på vår webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.

Rektorn beslutar om en enskild elev ska få genomföra prov vid ett senare tillfälle.

Genomföra och bedöma prov i sameskolan

Mobiltelefon får inte användas

Mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning är inte tillåtna hjälpmedel, läs mer i häftet Lärarinformation för respektive prov.

Utse en administrativt ansvarig person på skolan

Vi rekommenderar att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till så att proven hålls inlåsta och inte ligger framme åtkomliga för obehöriga.

Se över rutiner vid mottagande av prov och avtal med posten

Skolan ska ha rutiner för att ta emot en leverans av ett prov på ett sådant sätt att det säkerställs att provets innehåll inte blir känt.

Mer om rutiner för mottagande och avtal med posten

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Om din skola har avtalet LUK (leverans utan kvittens) med Postnord så medför det en ökad risk för spridning. De nationella proven kan då lämnas i skolans lokaler utan att någon har kvitterat leveransen.

Vi rekommenderar att skolans rektor ser över avtalet med Postnord och ändrar till leverans med kvittens. Kontakta er kundansvarig inom Postnord för att få besked om er skola har ett LUK-avtal eller inte. När en ändring av avtalet är gjord får Postnord inte lämna leveranser till skolan utan att någon kvitterat leveransen. Om inte någon finns på plats för att ta emot, går leveransen tillbaka till terminal och aviseras. Leveransen kan då hämtas på angivet utlämningsställe.

Observera att om ett LUK-avtal avslutas gäller detta alla leveranser från Postnord. Skolan kan alltså inte ha särskilda avtal för vissa leveranser. Skolverket som i det här fallet är avsändare har inte möjlighet att ändra avtalet för leveranser. Det är upp till mottagaren att avtala med Postnord om leveranser ska ske med eller utan kvittens.

Informera elever om nationella prov

Som stöd i din kommunikation med vårdnadshavare finns informationsbrev om de nationella proven. Breven finns även översatta till ett antal olika språk. 

Senast uppdaterad 13 december 2021

Innehåll på denna sida