Sekretess på prov i sameskolan

Det är viktigt att nationella prov förvaras på ett tryggt och säkert sätt så att innehållet inte blir känt för eleverna i förväg.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de återanvänds av Skolverket. Bestämmelserna om sekretess gäller i alla sameskolor. Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället.

17 kap. 4§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov Länk till annan webbplats.

Återanvändningstid

Vi återanvänder uppgifter i prov, men aldrig ett prov i sin helhet. För att vi ska kunna göra detta finns det en återanvändningstid för alla prov. Hur länge vi planerar att återanvända ett prov framgår också av omslaget till respektive prov.

Matematik och svenska/svenska som andraspråk

Provet som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2017

30 juni 2020

2016

30 juni 2019

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

2011

Återanvänds ej

2010

Återanvänds ej

2009

Återanvänds ej

Engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2018

30 juni 2021

2017

30 juni 2020

2016

30 juni 2019

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej


Biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Prov som genomfördes (år)

Återanvänds till och med

2015

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Arkivering, bevara prov och elevlösningar

I sameskolor är nationella prov allmänna handlingar. Det är Riksarkivet som fattar beslut om gallring av nationella prov i statliga skolor.

Senast uppdaterad 30 juni 2021