Ansök om att utöka legitimation med fler behörigheter

Du får de behörigheter som följer av din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Men du kan också ha rätt till fler behörigheter utifrån studier eller yrkeskunskaper. Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om att utöka din legitimation med fler behörigheter.

Ange vilka ämnen, skolformer och årskurser du vill ha behörighet i

När du ansöker om att utöka din legitimation med fler behörigheter måste du ange alla ämnen, årskurser och skolformer du vill bli behörig att undervisa i. Exempel på två olika skolformer är gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Krav för att få behörighet att undervisa

De här intygen krävs

Du måste skicka in intyg som visar att du uppfyller kraven för de ämnen, årskurser och skolformer som du ansöker om behörighet att undervisa i.

Högskolestudier

Exempel på intyg som du kan bifoga

 • utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands
 • utdrag ur Ladok (högskolornas gemensamma system för dokumentation av studieresultat) för att intyga kompletterande studier i Sverige. Obs! Ett Ladok-utdrag kan inte ersätta ett examensbevis.

Undervisningserfarenhet för dig född senast 1 juli 1958

Du måste ha intyg som visar att du har undervisat

 • i Sverige
 • under de senaste 15 åren från det att ansökan kommit in till Skolverket
 • före den 1 juli 2015
 • i minst fyra läsår eller motsvarande som lärare eller förskollärare för dig som är född senast 1 juli 1958.

Undervisningserfarenhet som är äldre än 15 år räknas inte in. Använd dig av Skolverkets blankett för erfarenhetsintyg nedan. Intyget ska vara underskrivet av rektorn eller huvudmannen för den eller de förskolor eller skolor där du har undervisat.

Undervisningserfarenhet förskolan Pdf, 241 kB, öppnas i nytt fönster.

Undervisningserfarenhet grundskolenivå Pdf, 296 kB, öppnas i nytt fönster.

Undervisningserfarenhet gymnasienivå Pdf, 316 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan inte använda undervisningserfarenhet för att få behörighet att undervisa inom

 • fritidshem
 • förskoleklass
 • svenska för invandrare.

Du kan heller inte använda dig av erfarenhet av att undervisa som speciallärare inom särskilt stöd.

Behörighet i vissa ämnen

Exempel på intyg som du kan bifoga

 • utbildningsbevis eller studieintyg från avslutade högskolestudier i Sverige eller utomlands
 • tjänstgöringsintyg där det tydligt framgår vilken befattning, vilka arbetsuppgifter och vilken tidsperiod du arbetat med sådant som har relevans för ämnet
 • yrkesbevis eller certifikat från branschutbildning.

Exempel:

Sally har en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i fotografi utöver sin gymnasielärarexamen. Hon har också arbetat i många år som fotograf, både som frilans och på en tidningsredaktion. Det gör att hon har kunskaper som motsvarar ämnesplanen i fotografisk bild. Sally styrker sina kunskaper genom att skicka in tjänstgöringsintyg, rekommendationsbrev från kunder, studieintyg över yrkeshögskoleutbildning och registreringsbevis över näringsverksamhet.

Kompetens som kan ge behörighet i kategorin vissa ämnen

Behörighet i yrkesämnen

Intyg för behörighet i yrkesämnen

Avgift för att ansöka om att utöka legitimation

Det kostar 750 kronor att ansöka om att utöka din lärarlegitimation eller förskollärarlegitimationen med fler behörigheter.

När Skolverket har registrerat din ansökan skickar vi en bekräftelse till dig. I meddelandet finns information om hur du gör för att betala ansökningsavgiften. Informationen bygger på de uppgifter som du har lämnat i din ansökan.

Regeringen har bestämt att Skolverket ska ta ut en ansökningsavgift.

Källa: 4 kapitlet 5 § i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Så här ansöker du

I vårt digitala ansökningsformulär finns förklarande texter till varje moment i din ansökan, intygsmallar och länkar till mer information.

Observera att du inte kan ansöka om legitimation från en mobiltelefon. Du behöver använda en dator eller någon annan digital enhet. För att ansöka behöver du ha någon av följande webbläsare; Chrome, Firefox, Edge, IE, Safari, iOS, Android.

Du kan göra din ansökan med eller utan BankID

Med BankID

Skicka in din ansökan till oss digitalt. Ladda upp dina intyg till din ansökan direkt.

Utan BankID

Skapa din ansökan i vårt digitala ansökningsformulär. Skriv ut, skriv under och skicka tillsammans med relevanta intyg till:

Skolverket
Box 4002
171 04 Solna

Ansök

Obs! Läs igenom informationen om hur du ansöker innan du gör din ansökan.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Nej. Du kan bara ansöka utifrån att du undervisat i det svenska skolväsendet och enligt gällande föreskrifter.

  Vi kan inte pröva din ansökan om utökad behörighet i andra skolformer, ämnen och årskurser än dem du anger i din ansökan. Till exempel behöver du själv ange om du vill bli behörig att undervisa i kommunal vuxenutbildning eller specialskolan. Det räcker inte med bara handlingar eller intyg.

  Nej det är inte längre möjligt att ansöka om undervisningserfarenhet om du är född efter den 1 juli 1958. Skolverket bedömer att en ansökan som kommer in efter den 31 augusti 2022 inte kan omfatta omfatta åtta läsår före den 1 juli 2015 och under de senaste 15 åren.