Bygga svenska - ett bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet finns för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Beskrivningar av elevens språkutveckling i fem steg

Bedömningsstödet innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkutveckling i svenska i fem steg. 

Kunskaper i svenska är viktiga för att ta till sig den övriga undervisningen i skolan och för att kunna vara delaktig i samhället. En kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper – framför allt i svenska – är avgörande för att kunna utforma utbildningen efter de nyanlända elevernas individuella förutsättningar och behov.

Detta material ger lärare möjlighet att observera och systematiskt iaktta elevernas förmågor inom olika områden som har betydelse för andraspråksutvecklingen. Med hjälp av materialet kan lärare även få syn på och utveckla den egna undervisningen. Materialet är frivilligt och kan användas parallellt med Skolverkets andra bedömningsstöd.

Se hur två skolor har arbetat med bedömningsstödet Bygga svenska

Webbinarium 2017-09-06 om Bygga svenska 

Gå direkt till bedömningsstöden

Du hittar Bygga svenska i vår bedömningsportal. Det krävs ingen inloggning för att få åtkomst till materialet. 

I slutet av respektive häfte finns mallar för att sammanställa elevernas kunskapsutveckling. Dessa finns även som separata skrivbara pdf:er. 

Bygga svenska i årskurs 1–3 Bygga svenska i årskurs 4–6

Bygga svenska, årskurs 7–9 och gymnasieskolans introduktionsprogram

Du kan också beställa ett eller flera av häftena genom att använda beställningsblanketten nedan. 

Beställ Bygga svenska (beställningsblankett)

Exempeluppgifter och filmer

Bygga svenska är tänkt att användas tillsammans med uppgifter och underlag från din egen undervisning.

I anslutning till materialet finns bedömda elevexempel som konkretiserar prestationer på olika steg samt filmer som tydliggör beskrivningarna av de olika stegen. I samma häften finns även exempel på uppgifter som du kan använda. Exempel för färdigheten läsa publiceras under vårterminen 2018. 

I bedömningsportalen finns också skrivbara pdf:er som kan användas som underlag för återkoppling till elev och vårdnadshavare, Sammanställning av elevens språkutveckling.


Senast granskad: 2018-02-05