Råd inför prao

Prao kan vara en av flera aktiviteter, som bidrar till att eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val av fortsatta studier och yrkesinriktning.

Ansvar för prao

Huvudmannen har ansvaret för att anordna prao för alla elever i grundskolan. Det innebär att huvudmannen ansvarar för att skaffa praoplatser och kvalitetssäkra dem utifrån arbetsmiljölagen.

Om huvudmannens ansvar för prao, samt om att organisera prao

Här finns svar på de vanligaste frågorna om prao

Allmänna råd arbete med studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats


Alla vinner på prao - filmer, inspiration och arbetsmaterial

Här kan du se filmer där elever, lärare, rektor och arbetsgivare berättar om vinsterna med prao för just dem.

Här finns förklarande filmer om prao till olika målgrupper. Kan användas i kommunikation med elever, föräldrar, arbetsplatser och kollegor inom skolan.

Här finns lektionsmaterial om prao

Exempel på hur kommuner arbetar med prao

Prao ger eleverna en särskild möjlighet att få konkret erfarenhet av arbetslivet, samt en inblick i förutsättningar och krav som finns i arbetslivet.

Malmö Stads arbete med praolänk till annan webbplats

Sundsvalls kommuns arbete med praolänk till annan webbplats

Göteborgsregionens kommunalförbunds arbete med praolänk till annan webbplats

Uddevalla kommuns arbete med prao länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 14 augusti 2019