Skolverket

Uppdrag om förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande, U2017/03652/S (5 bilagor)

Redovisningen omfattar förslag till stadieindelat centralt innehåll för kursplanerna i moderna språk, moderna språk kinesiska och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Förslagen återfinns på sidorna 7–13 i redovisningen. Med utgångspunkt i nuvarande kursplaner i moderna språk och teckenspråk för hörande för årskurs 4-9 har ett centralt innehåll för mellanstadiet utarbetats. Förslaget till centralt innehåll för högstadiet är i huvudsak detsamma som nu gällande centralt innehåll för årskurs 4-9.

I uppdraget ingår även att Skolverket ska utarbeta förslag till och fastställa centralt innehåll för specialskolans kursplan i moderna språk för döva och hörselskadade. Vidare ska Skolverket utarbeta förslag till och fastställa kunskapskrav för slutet av mellanstadiet i moderna språk, moderna språk kinesiska, moderna språk för döva och hörselskadade samt teckenspråk för hörande inom ramen för språkval och inom ramen för elevens val. Skolverkets ännu ej fastställda förslag återfinns i bilagorna 1-3. Under förutsättning att regeringen fattar beslut om de föreslagna kursplanerna i denna redovisning, avser Skolverket att fastställa kursplanen i moderna språk för döva och hörselskadade samt kunskapskraven för ikraftträdande den 1 juli 2018.

Ladda ner som PDF (202 KB)

Proxy error: 304

Message: Could not get page