Uppdrag om förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande

Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande, U2017/03652/S (5 bilagor)

Redovisningen omfattar förslag till stadieindelat centralt innehåll för kursplanerna i moderna språk, moderna språk kinesiska och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Förslagen återfinns på sidorna 7–13 i redovisningen. Med utgångspunkt i nuvarande kursplaner i moderna språk och teckenspråk för hörande för årskurs 4-9 har ett centralt innehåll för mellanstadiet utarbetats. Förslaget till centralt innehåll för högstadiet är i huvudsak detsamma som nu gällande centralt innehåll för årskurs 4-9.

I uppdraget ingår även att Skolverket ska utarbeta förslag till och fastställa centralt innehåll för specialskolans kursplan i moderna språk för döva och hörselskadade. Vidare ska Skolverket utarbeta förslag till och fastställa kunskapskrav för slutet av mellanstadiet i moderna språk, moderna språk kinesiska, moderna språk för döva och hörselskadade samt teckenspråk för hörande inom ramen för språkval och inom ramen för elevens val. Skolverkets ännu ej fastställda förslag återfinns i bilagorna 1-3. Under förutsättning att regeringen fattar beslut om de föreslagna kursplanerna i denna redovisning, avser Skolverket att fastställa kursplanen i moderna språk för döva och hörselskadade samt kunskapskraven för ikraftträdande den 1 juli 2018.

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt