Delaktighet – rättighet och möjlighet för flerspråkiga elevers vårdnadshavare

Vårdnadshavares delaktighet i sina barns skolgång har stor betydelse för elevernas lärande, kunskaps- och identitetsutveckling. Samtidigt visar forskning på att flerspråkiga elevers vårdnadshavare inte får möjlighet till fullgod delaktighet, oftast på grund av språkbarriärer och olika förhållningssätt från såväl lärares som vårdnadshavares sida.

dekorationsbild
Konkreta tips

På skolan hade man infört att när barnen klarat det första lästestet, vilket innebar att kunna staka sig igenom en text, firades de på något sätt för att de skulle känna att de utfört en prestation och bli sporrade till fortsättning. Turen hade nu kommit till Arian. Rektorn kontaktade då hans vårdnadshavare och bjöd in dem till tårta på skolan för att fira sonens framgång inom läsandets område.

Delaktighet — rättighet och möjlighet för flerspråkiga elevers vårdnadshavare, artikel

Delaktighet — rättighet och möjlighet för flerspråkiga elevers vårdnadshavare, av Gudrun Svensson Pdf, 199 kB, öppnas i nytt fönster.

Artikeln tar upp vikten av samverkan mellan skola och vårdnadshavare. Samtidigt visar forskning att otillräckliga språkkunskaper hos både lärare och vårdnadshavare, samt kulturella olikheter utgjorde ett hinder i relationen mellan skola och hem. 

Mer forskning och annat material av Gudrun Svensson

Gudrun Svensson, Linnéuniversitetet, lnu.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 21 september 2023