Förskolans digitalisering

Använd digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens digitala kompetens. Det kan till exempel handla om att utveckla den pedagogiska lärmiljön genom projiceringar, ljud och ljus. Då ökar du barnens förutsättningar att lära sig och de får en digital kompetens med sig till skolan.

En pojke tar en bild på en blomma i skogen med en digitalkamera.

Därför behöver du vässa din digitala kompetens

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Nu vi har fått ett nytt uppdrag att revidera förskolans läroplan och där ingår även att skriva in digital kompetens. Förslaget ska redovisas till regeringen i mars 2018.

Förskolans läroplan ska revideras

Material för kompetensutveckling kommer

Material för kompetensutveckling om digitalisering i förskolan kommer senare. Vi kan inte säga exakt när men du kommer att hitta det här.

Få inspiration till arbetet

Här finns material som du kan inspireras av. Filmen handlar om hur man kan arbeta med olika medier såsom film, ljud och bild.


Naturvetenskap och teknik: språk- och kunskapsutvecklande arbete

Källkritik för yngsta: Nosa på nätet – lärarhandledning (Statens medieråd)

Senast granskad: 2017-06-20