Statistiknyhet

Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2021/22

Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat, från 82,4 procent föregående läsår till 83,5 procent i år. I grundskolan är andelen behöriga lärare på samma nivå som förra läsåret, 71 procent. Högst andel behöriga lärare finns fortsatt i förskoleklassen, drygt 86 procent. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2021/22.

Publicerades den .