Statistiknyhet

Ny statistik om sysselsättning efter gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning

För första gången tar Skolverket fram statistik om sysselsättning efter avslutade studier i gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning. Statistik på området har inte funnits tidigare och dessa uppföljningar lägger nu grunden för framställning av återkommande statistikpubliceringar framöver.

Publicerades den .