Statistiknyhet

Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2022/23

Både i grundskolan och i gymnasieskolan är andelen behöriga lärare på nästan samma nivå som föregående läsår. Inom grundskolan är sju av tio lärare behöriga och inom gymnasieskolan är drygt åtta av tio lärare behöriga. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2022/23.

Publicerades den .