Statistiknyhet

Statistik om betygen i gymnasiet år 2023

Andelen elever med betyg i ett fullständigt nationellt program i gymnasieskolan ökade något under 2023, visar statistik från Skolverket. En tydlig trend är att färre gymnasielever valde att byta program eller avbryta sina studier under covid-19-pandemin.

Publicerades den .