Statistiknyhet

Statistik över gymnasieskolans elever läsåret 2023/24

Läsåret 2023/24 går det 367 000 elever i gymnasieskolan. Det är 2 580 fler elever jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 1 procent. Det har blivit fler elever på både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen medan antalet elever minskat på introduktionsprogrammen.

PM – Elever i gymnasieskolan 2023/24

Officiell statistik på riksnivå över antalet elever i gymnasieskolan läsår 2023/24, i tabeller Länk till annan webbplats.

Statistik över elever i gymnasieskolan på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Länk till annan webbplats.

Gymnasieskolan fortsätter växa

För det åttonde året i rad ökar det totala antalet elever i gymnasieskolan. Antalet elever på yrkesprogram har ökat med 1 800 elever vilket motsvarar nästan 2 procent medan högskoleförberedande program har ökat med 1 460 elever, motsvarande knappt 1 procent.

Diagram 1. Antal elever i gymnasieskolan läsåren 2014/15–2023/24 samt prognos för läsåren 2024/25–2029/30

Diagram över antalet elever i gymnasieskolan läsåren 2014/15–2023/24 samt prognos för läsåren 2024/25–2029/30Förstora bilden

Diagrammet visar antalet elever i gymnasieskolan och ger en prognos för kommande läsår. Läsåret 2014/15 var antalet elever cirka 324 000 elever och har sedan läsåret 2016/17 stadigt ökat till nuvarande läsår 2023/24 då antalet elever är 367 000 elever. Vår prognos är att den trenden kommer att fortsätta till och med läsåret 2026/27 med ett uppskattat antal elever på cirka 381 000 och därefter plana ut med en mindre nedgång till 378 000 elever för läsåret 2029/30. Prognosen baseras på övergången från grundskolan, genomsnittligt antal studieår i gymnasieskolan och den förväntade invandringen till Sverige. Det innebär att prognosen beskriver en sannolik utveckling under förutsättning att inga större förändringar görs av skolväsendet eller inträffar i samhället i övrigt.

De tre största nationella programmen är samtliga högskoleförberedande, samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet är störst med 65 200 elever. Ekonomiprogrammet har ökat med 3 510 elever jämfört med förra året och är det program som ökat klart mest jämfört med föregående läsår. De yrkesprogram som ökat mest i år är restaurang- och livsmedelsprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet samt naturbruksprogrammet som alla ökat med över 300 elever. El- och energiprogrammet har 16 100 elever och är det största yrkesprogrammet.

En stor andel av eleverna på de nationella programmen, cirka 67 procent, går i en gymnasieskola som har en offentlig huvudman.

Det är fler kvinnor än män som går på de högskoleförberedande programmen, och fler män än kvinnor på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen.

Diagram 2. Antalet kvinnor och män per programtyp

Diagram över antalet kvinnor och män per programtypFörstora bilden

Diagrammet visar antalet män och kvinnor i gymnasieskolan uppdelat per programtyp. På de högskoleförberedande programmen går det flest elever och totalt går det 117 000 kvinnor och 106 000 män. På yrkesprogrammen går det 44 200 kvinnor och 63 200 män. Introduktionsprogrammen har minst antal elever, där går 16 900 kvinnor och 19 700 män.

Språkintroduktion fortsätter att minska

För sjunde året i rad minskar antalet elever på introduktionsprogrammen. Totalt läser 36 600 elever på ett introduktionsprogram läsåret 2023/24, vilket är 671 färre elever jämfört med föregående läsår. Anledningen till årets minskning är främst att färre elever läser på språkintroduktion. Det rör sig om 1 530 färre elever vilket motsvarar en minskning med 18 procent jämfört med föregående år. Individuellt alternativ fortsätter att öka där totalt 13 700 elever nu läser, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med föregående läsår. Individuellt alternativ är det introduktionsprogram som har flest elever.

Majoriteten av eleverna på introduktionsprogrammen, cirka 81 procent, går i en gymnasieskola som har en offentlig huvudman.

Introduktionsprogrammen har en högre andel elever som avbryter sina studier eller gör ett uppehåll i dem jämfört med de nationella programmen. Bland elever som var nybörjare hösten 2022, det vill säga som inte varit registrerade i gymnasieskolan tidigare och går första året, var det nästan 13 procent som avbröt sina studier eller gjorde ett uppehåll till andra läsåret. Det är något vanligare att män avbryter sina studier eller gör studieuppehåll än att kvinnor gör det. På språkintroduktion är det flest elever som gör ett avbrott eller tar ett studieuppehåll, 17 procent.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram

För de elever som påbörjade sin utbildning läsåret 2023/24 gäller nya bestämmelser som innebär att gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Yrkesprogrammen är nu något mer omfattande än tidigare, men eleverna har samtidigt möjlighet att välja bort kurserna för grundläggande behörighet och ändå nå en yrkesexamen. Tidigare var det möjligt för eleverna att lägga till dessa kurser.

Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram

Publicerades den .