Digital kompetens i förskolan

Använd digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens lärmiljöer. Det kan till exempel handla om att förstärka miljön genom projiceringar, ljud och ljus, men också genom att barnen får använda digitala verktyg i sin vardag. Du ökar barnens förutsättningar att både få uppleva och lära sig genom digitala verktyg, en kompetens för fortsatt lärande.

Därför behöver du vässa din digitala kompetens

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Förskolan ska lägga grunden till att barnen ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Skolverket har haft i uppdrag att revidera förskolans läroplan. I denna förstärks skrivningen om digital kompetens. Regeringen har fattat beslut om en ny läroplan för förskolan som träder i kraft den 1 juli 2019.

Pressmeddelandet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Kompetensutveckling om digitalisering

Material för kompetensutveckling om digitalisering i förskolan kommer i november 2018 i form av en webbkurs. Materialet kommer sedan att byggas på under 2019.

Webbkursen om identitet,jämställdhet och digitalisering

Digitala verktyg i det pedagogiska arbetet

Källkritik för yngsta: Nosa på nätet – lärarhandledning (Statens medieråd)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 12 september 2018