Ett konto på Instagram har publicerat bilder från de muntliga nationella proven i årskurs 9. Vår bedömning är att proven fortfarande kan pröva de kunskaper som proven är tänkta att pröva. Mer om spridningen av de muntliga delproven

Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis betygssättning av en elevs kunskaper.

I årskurs 3 är syftet med de nationella proven att stödja bedömningen av uppnådda kunskapskrav. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.

Genom analyser av provresultaten i relation till uppnådda kunskapskrav på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå kan de nationella proven bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete.

Nationella provens konstruktion

Nationella prov konstrueras av flera av landets universitet och högskolor och är väl utprövade av lärare och elever. Det tar mellan 1,5 och 2 år att konstruera ett prov.

Mer om nationella provens konstruktion

Gamla nationella proven

Här finns prov som är fria från sekretess eller exempeluppgifter som liknar uppgifterna i proven.

Gamla nationella prov och exempeluppgifter

Anpassa nationella prov

För elever med funktionsnedsättningar eller med läs- och skrivsvårigheter kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet.

Anpassa nationella prov

Digitalisering av proven

Vi arbetar för att digitalisera de nationella proven och möjliggöra extern bedömning. Redan från hösten 2018 ska skolorna använda digitala enheter vid vissa prov.

Digitalisering av nationella proven

Sök på Skolverkets webbplats

Sök på skolverket.se

Senast uppdaterad 23 november 2018