Nationella prov i skolan

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och i vissa kurser på gymnasiet. Det finns också nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Grundskoleutbildning

I grundskolan genomför eleverna prov i årskurs 3, 6 och 9. I sameskolan som är en sexårig skolform genomförs proven i årskurs 3 och 6. I specialskolan som är en tioårig skolform genomför eleverna proven ett år senare än i grundskolan, det vill säga i årskurs 4, 7 och 10. Elever i grundsärskolan genomför inte nationella prov.

Årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan)

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk. 

Nationella prov i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan)

Årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan)

I årskurs 6 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Nationella prov i årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan)

Årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan)

I årskurs 9 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Eleverna genomför också nationellt prov i något av SO-ämnena (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) samt i något av NO-ämnena (fysik, kemi eller biologi).

Nationella prov i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan)


Gymnasieskolan

I gymnasieskolan genomför eleverna prov i vissa kurser i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Vilka prov eleven genomför varierar beroende på vilket program eleven läser. 

Nationella prov i gymnasieskolan


Vuxenutbildningen

I den kommunala vuxenutbildningen genomför eleverna nationella prov i vissa kurser i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk på gymnasial nivå.

Inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) genomför eleverna nationella slutprov i kurserna B, C och D.

Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå genomförs inte några nationella prov. 

Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Nationella slutprov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Senast granskad: 2017-05-30
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner