Gamla nationella prov

Många lärare, men även elever och föräldrar, undrar i provtider om det finns gamla nationella prov som eleverna kan bekanta sig med på inför provtillfället. Delar av de nationella proven återanvänds och skyddas av provsekretess, men vissa prov är frisläppta och finns att hämta här.

Undervisningen som eleverna får i skolan ska ta sin utgångspunkt i styrdokumenten. Ett av syftena med de nationella proven är att pröva elevernas kunskaper utifrån ämnenas kursplaner (i grundskolan) och ämnesplaner (i gymnasieskolan). Inför provtillfället kan läraren med hjälp av ett gammalt frisläppt prov eller exempeluppgifter visa eleverna hur ett prov kan vara uppbyggt.

Nationella prov i årskurs 3

Matematik Svenska och svenska som andraspråk

Nationella prov i årskurs 6

Exempel på uppgifter från proven i engelska, matematik och svenska samt svenska som andraspråk (2011/2012) finns via länkar nedan. I materialet Bedömarträning finns också exempel på uppgifter som liknar dem som finns i proven.

Exempel på provuppgifter i engelska Exempel på provuppgifter i matematik Exempel på provuppgifter i svenska/svenska som andraspråk Bedömarträning i engelska Bedömarträning i matematik Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk

I NO och SO finns frisläppta prov att hämta. 

NO SO

Nationella prov i årskurs 9

Engelska Matematik Svenska och svenska som andraspråk NO SO

Moderna språk

I årskurs 9 finns även prov i moderna språk som lärarna kan välja att använda. Om elever vill se exempel på hur uppgifterna i dessa prov kan se ut så finns exempeluppgifter i franska, spanska och tyska tillgängliga för såväl lärare som elever i vår bedömningsportal. 

Franska Spanska Tyska

Nationella prov på gymnasial nivå

Engelska Matematik 1 Matematik 2-4 Svenska och svenska som andraspråk 1 Svenska och svenska som andraspråk 3

Moderna språk, fysik, kemi och engelska 7

I gymnasieskolan finns även prov i moderna språk, fysik och kemi som läraren kan använda. Om elever vill se exempel på hur uppgifterna i dessa prov kan se ut så finns exempeluppgifter tillgängliga för såväl lärare som elever i vår bedömningsportal.

Franska Spanska Tyska Fysik 1 Kemi 1

Det finns även ett frivilligt prov i engelska 7 som lärare får åtkomst till via bedömningsportalen. Via länken nedan (Göteborgs universitets webbplats) hittar du exempel på uppgiftstyper. 

Engelska 7

Nationella prov inom utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Exempel på uppgifter i det nationella slutprovet för sfi
 

Senast granskad: 2017-08-28
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner