Nationella prov i Matematik 4

De nationella proven i Matematik 4 ges som stöd för bedömning och betygssättning i den kurs som följer ämnesplanerna för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. Provet består av tre skriftliga delprov. Samtliga delprov måste genomföras för att provresultaten ska kunna utgöra det bedömningsunderlag som avses.

Muntligt delprov

I det här nationella provet ingår inga muntliga delar. 

Skriftliga delprov

De skriftliga delproven B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delprov B + C och delprov D. Provtiden för de skriftliga delarna är 150 minuter för delproven B och C samt 120 minuter för delprov D.

Delprov B

Delprovet består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar. Svaren skrivs i provhäftet.

Delprov C

Delprovet består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar. Lösningarna skrivs på separat papper.

Delprov D

Delprovet består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg för att göra beräkningar och rita grafer krävs. Till uppgifterna i delprov D ska eleverna alltid ge fullständiga lösningar. Lösningarna skrivs på separat papper.

I huvudsak är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de som ligger mot slutet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Eleverna bör därför uppmanas att försöka lösa alla uppgifter.

Formelblad och miniräknare

Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. 

Formelblad, matematik 4 (423 kB) Formelblad, matematik 4 (engelsk version) (427 kB)

Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad, matematik 4 (textview) (615 kB)

Senast granskad: 2017-10-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner