Sekretess och återanvändning av proven

Det är viktigt att de nationella proven förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs. Skolverket återanvänder hela eller delar av proven under flera års tid. När nya prov konstrueras är det en utgångspunkt att provuppgifterna ska kunna återanvändas.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av sekretess under den tid de återanvänds av Skolverket. Bestämmelserna om sekretess gäller i kommunala och statliga skolor. 

17 kap. 4§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Även fristående skolor är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt så att innehållet inte röjs. Detta följer av Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov, och gäller under den tid som provet återanvänds av Skolverket. 

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov

I tabellerna nedan kan du se hur länge ett prov är tänkt att återanvändas. Anledningen till att proven återanvänds så länge är att Skolverket strävar efter att proven blir lika svåra från år till år. 

Grundskoleutbildning

Ämnesproven i årskurs 3

Vårterminen Återanvänds till och med
2017 30 juni 2020
2016 30 juni 2019
2015 30 juni 2018
2014 Återanvänds ej
2013 Återanvänds ej
2012 Återanvänds ej
2011 Återanvänds ej
2010 Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej

Ämnesproven i årskurs 6

Engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk

Läsåret Återanvänds till och med
2017 30 juni 2020
2016 30 juni 2019
2015 30 juni 2018
2014 Återanvänds ej
2013 Återanvänds ej
2012 Återanvänds ej

Biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Vårterminen Återanvänds till och med
2015 30 juni 2018
2014 Återanvänds ej
2013 Återanvänds ej

Ämnesproven i årskurs 9

Engelska och matematik

Läsåret Återanvänds till och med
2017 30 juni 2023
2016 30 juni 2022
2015 30 juni 2021
2014 30 juni 2020
2013 Återanvänds ej
2012 30 juni 2018
2011 Återanvänds ej
2010 Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej
2008 Återanvänds ej
2007 Återanvänds ej
2006 Återanvänds ej
2005 Återanvänds ej
2004 Återanvänds ej
2003 Återanvänds ej
2002 Återanvänds ej
2001 Återanvänds ej
2000 Återanvänds ej
1999 Återanvänds ej
1998 Återanvänds ej

Biologi, fysik, kemi

Vårterminen Återanvänds till och med
2017 Återanvänds ej
2016 30 juni 2022
2015 30 juni 2021
2014 30 juni 2020
2013 Återanvänds ej
2012 30 juni 2018
2011 Återanvänds ej
2010 Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej

Svenska och svenska som andraspråk

Vårterminen Återanvänds till och med
2016 30 juni 2022
2015 30 juni 2021
2014 30 juni 2020
2013 Återanvänds ej
2012 Återanvänds ej
2011 Återanvänds ej
2010 Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej
2008 Återanvänds ej

Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Vårterminen Återanvänds till och med
2017 30 juni 2023
2016 30 juni 2022
2015 30 juni 2021
2014 30 juni 2020
2013 Återanvänds ej

Gymnasial utbildning

Kursproven i engelska

  Vårterminen Höstterminen
2016 30 juni 2024* 30 juni 2019*
2015 30 juni 2023* Återanvänds ej*
2014 30 juni 2020* 31 januari 2021*
2013 30 juni 2019* 31 januari 2020*
2012 30 juni 2018* 31 januari 2019*
2011 Återanvänds ej* Återanvänds ej*
2010 Återanvänds ej* Återanvänds ej*
2009 Återanvänds ej Återanvänds ej*
2008 Återanvänds ej Återanvänds ej
2007 Återanvänds ej Återanvänds ej
2006 Återanvänds ej* Återanvänds ej
2005 Återanvänds ej Återanvänds ej*
2004 Återanvänds ej Återanvänds ej
2003 Återanvänds ej Återanvänds ej
2002 Återanvänds ej Återanvänds ej
2001 Återanvänds ej Återanvänds ej
2000 Återanvänds ej Återanvänds ej
1999 Återanvänds ej Återanvänds ej

* Om inte annat framgår av respektive prov eller provdel.

Kursproven i matematik för utbildning som påbörjats efter den 1 juni 2011

  Vårterminen Höstterminen
2016 30 juni 2024 30 juni 2025***
2015 30 juni 2023** 30 juni 2024
2014 30 juni 2020* 30 juni 2021
2013 30 juni 2019 31 januari 2020
2012 Återanvänds ej 31 januari 2019
2011 - Återanvänds ej

* Skolverket har beslutat att inte återanvända en enskild uppgift i kursproven för matematik 1a, 1b och 1c.* 

** Skolverket har beslutat att de nationella kursproven för matematik 2a, 2b och 2c inte kommer att återanvändas. Beslutet innebär att dessa prov inte längre omfattas av sekretess.

*** Beslut om att proven i matematik 1a, 1b och 1c inte återanvänds, med undantag för vissa uppgifter. Proven, med undantag för vissa uppgifter, omfattas inte av sekretess.

Kursproven i matematik för utbildning som påbörjats före den 1 juni 2011

  Vårterminen Höstterminen
2013 30 juni 2019  
2012 30 juni 2018 31 januari 2019
2011 Återanvänds ej Återanvänds ej
2010 Återanvänds ej* Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej Återanvänds ej
2008 Återanvänds ej Återanvänds ej
2007 Återanvänds ej Återanvänds ej
2006 Återanvänds ej Återanvänds ej
2005 Återanvänds ej Återanvänds ej
2004 Återanvänds ej Återanvänds ej
2003 Återanvänds ej Återanvänds ej
2002 Återanvänds ej Återanvänds ej
2001 Återanvänds ej Återanvänds ej
2000 Återanvänds ej Återanvänds ej
1999 Återanvänds ej Återanvänds ej

* Matematik A vårterminen 2010 kommer inte att återanvändas.

Kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1

  Vårterminen Höstterminen Septemberprovet (vux)
2017 31 januari 2024   30 juni 2026
2016 30 juni 2024 31 januari 2024 31 januari 2024
2015 Återanvänds ej 31 januari 2024 31 januari 2020
2014 30 juni 2020 31 januari 2019 30 juni 2019
2013 30 juni 2019 31 januari 2020  
2012 30 juni 2018 31 januari 2019  
2011   Återanvänds ej  

Kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3

  Vårterminen Höstterminen Septemberprovet (vux)
2017 30 juni 2025 30 juni 2025 30 juni 2024
2016 30 juni 2024 31 januari 2025 30 juni 2020
2015 Återanvänds ej Återanvänds ej Återanvänds ej
2014 30 juni 2020 30 juni 2020 30 juni 2019
2013 30 juni 2019 31 januari 2020  
2012 30 juni 2018 Återanvänds ej  

Kursprov i svenska och svenska som andraspråk för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011

  Vårterminen Höstterminen
2013 Återanvänds ej  
2012 Återanvänds ej Återanvänds ej
2011 Återanvänds ej Återanvänds ej
2010 Återanvänds ej Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej Återanvänds ej
2008 Återanvänds ej Återanvänds ej
2007 Återanvänds ej Återanvänds ej

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Nationella slutprov i svenska för invandrare 

  Kurs B Kurs C Kurs D
nr 13 2018   30 juni 2024 30 juni 2024
nr 12 2017 30 juni 2024 30 juni 2024 30 juni 2024
nr 11 2017 30 juni 2024 30 juni 2023 30 juni 2023
nr 10 2016 30 juni 2023 30 juni 2023 30 juni 2023
nr 9 2016 30 juni 2023 30 juni 2022 30 juni 2022
nr 8 2015 30 juni 2022 30 juni 2022 30 juni 2022
nr 7 2015 30 juni 2022 30 juni 2021 30 juni 2021
nr 6 2014-2015 30 juni 2021 30 juni 2021

30 juni 2021 (5 sept 2017 Delprov Höra samt CD-skiva/USB) *

nr 5 2014

30 juni 2021 (12 sept 2017 Delprov Höra A och Höra B) *

30 juni 2020 (19 sept 2017 Delprov Skriva) *

30 juni 2020
nr 4 2013 30 juni 2020 30 juni 2020 30 juni 2020
nr 3 2013 30 juni 2020 30 juni 2019 30 juni 2019
nr 2 2013 30 juni 2019 30 juni 2019 30 juni 2019
nr 1 2012 30 juni 2019 30 juni 2019 30 juni 2019

* Prov B5, C5 och D6 innehåller uppgifter som inte längre återanvänds av Skolverket. Uppgifter i dessa prov kan vara kända för eleverna. 

Inga nationella prov i svenska för invandrare enligt föregående kursplan (före den 1 juli 2012) återanvänds av Skolverket.

Senast granskad: 2018-02-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner