Sekretess och återanvändning av proven

Det är viktigt att de nationella proven förvaras på ett betryggande sätt så att innehållet inte röjs. Skolverket återanvänder hela eller delar av proven under flera års tid. När nya prov konstrueras är det en utgångspunkt att provuppgifterna ska kunna återanvändas.

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av sekretess under den tid de återanvänds av Skolverket. Bestämmelserna om sekretess gäller i kommunala och statliga skolor. 

17 kap. 4§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Även fristående skolor är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt så att innehållet inte röjs. Detta följer av Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov, och gäller under den tid som provet återanvänds av Skolverket. 

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov

I tabellerna nedan kan du se hur länge ett prov är tänkt att återanvändas. Anledningen till att proven återanvänds så länge är att Skolverket strävar efter att proven blir lika svåra från år till år. 

Grundskoleutbildning

Ämnesproven i årskurs 3

Vårterminen Återanvänds till och med
2016 30 juni 2019
2015 30 juni 2018
2014 30 juni 2017
2013 Återanvänds ej
2012 Återanvänds ej
2011 Återanvänds ej
2010 Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej

Ämnesproven i årskurs 6

Engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk

Vårterminen Återanvänds till och med
2016 30 juni 2019
2015 30 juni 2018
2014 30 juni 2017
2013 Återanvänds ej
2012 Återanvänds ej

Biologi, fysik, kemi, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Vårterminen Återanvänds till och med
2015 30 juni 2018
2014 30 juni 2017
2013 Återanvänds ej

Ämnesproven i årskurs 9

Engelska och matematik

Vårterminen Återanvänds till och med
2016 30 juni 2022
2015 30 juni 2021
2014 30 juni 2020
2013 Återanvänds ej
2012 30 juni 2018
2011 30 juni 2017
2010 Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej
2008 Återanvänds ej
2007 Återanvänds ej
2006 Återanvänds ej
2005 Återanvänds ej
2004 Återanvänds ej
2003 Återanvänds ej
2002 Återanvänds ej
2001 Återanvänds ej
2000 Återanvänds ej
1999 Återanvänds ej
1998 Återanvänds ej

Biologi, fysik, kemi

Vårterminen Återanvänds till och med
2016 30 juni 2022
2015 30 juni 2021
2014 30 juni 2020
2013 Återanvänds ej
2012 30 juni 2018
2011 30 juni 2017
2010 Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej

Svenska och svenska som andraspråk

Vårterminen Återanvänds till och med
2016 30 juni 2022
2015 30 juni 2021
2014 30 juni 2020
2013 Återanvänds ej
2012 Återanvänds ej
2011 Återanvänds ej
2010 Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej
2008 Återanvänds ej

Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Vårterminen Återanvänds till och med
2016 30 juni 2022
2015 30 juni 2021
2014 30 juni 2020
2013 Återanvänds ej

Gymnasial utbildning

Kursproven i engelska

  Vårterminen Höstterminen
2016 30 juni 2024* 30 juni 2019*
2015 30 juni 2023* Återanvänds ej*
2014 30 juni 2020* 31 januari 2021*
2013 30 juni 2019* 31 januari 2020*
2012 30 juni 2018* 31 januari 2019*
2011 30 juni 2017* 31 december 2017*
2010 Återanvänds ej* 31 december 2016*
2009 Återanvänds ej Återanvänds ej*
2008 Återanvänds ej Återanvänds ej
2007 Återanvänds ej Återanvänds ej
2006 Återanvänds ej* Återanvänds ej
2005 Återanvänds ej Återanvänds ej*
2004 Återanvänds ej Återanvänds ej
2003 Återanvänds ej Återanvänds ej
2002 Återanvänds ej Återanvänds ej
2001 Återanvänds ej Återanvänds ej
2000 Återanvänds ej Återanvänds ej
1999 Återanvänds ej Återanvänds ej

* Om inte annat framgår av respektive prov eller provdel.

Kursproven i matematik för utbildning som påbörjats efter den 1 juni 2011

  Vårterminen Höstterminen
2016 30 juni 2024 30 juni 2025
2015 30 juni 2023** 30 juni 2024
2014 30 juni 2020* 30 juni 2021
2013 30 juni 2019 31 januari 2020
2012 Återanvänds ej 31 januari 2019
2011 - 31 december 2017

* Skolverket har beslutat att inte återanvända en enskild uppgift i kursproven för matematik 1a, 1b och 1c.* 

** Skolverket har beslutat att de nationella kursproven för matematik 2a, 2b och 2c inte kommer att återanvändas. Beslutet innebär att dessa prov inte längre omfattas av sekretess.

Kursproven i matematik för utbildning som påbörjats före den 1 juni 2011

  Vårterminen Höstterminen
2013 30 juni 2019  
2012 30 juni 2018 31 januari 2019
2011 30 juni 2017 31 december 2017
2010 Återanvänds ej* Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej Återanvänds ej
2008 Återanvänds ej Återanvänds ej
2007 Återanvänds ej Återanvänds ej
2006 Återanvänds ej Återanvänds ej
2005 Återanvänds ej Återanvänds ej
2004 Återanvänds ej Återanvänds ej
2003 Återanvänds ej Återanvänds ej
2002 Återanvänds ej Återanvänds ej
2001 Återanvänds ej Återanvänds ej
2000 Återanvänds ej Återanvänds ej
1999 Återanvänds ej Återanvänds ej

* Matematik A vårterminen 2010 kommer inte att återanvändas.

Kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1

  Vårterminen Höstterminen Septemberprovet (vux)
2016 30 juni 2024 31 januari 2024 31 januari 2024
2015 Återanvänds ej 31 januari 2024 31 januari 2020
2014 30 juni 2020 31 januari 2019 30 juni 2019
2013 30 juni 2019 31 januari 2020  
2012 30 juni 2018 31 januari 2019  
2011   Återanvänds ej  

Kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3

  Vårterminen Höstterminen Septemberprovet (vux)
2016 30 juni 2024 31 januari 2025 30 juni 2020
2015 Återanvänds ej 31 januari 2017 Återanvänds ej
2014 30 juni 2020 30 juni 2020 30 juni 2019
2013 30 juni 2019 31 januari 2020  
2012 30 juni 2018 Återanvänds ej  

Kursprov i svenska och svenska som andraspråk för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011

  Vårterminen Höstterminen
2013 Återanvänds ej  
2012 Återanvänds ej Återanvänds ej
2011 Återanvänds ej Återanvänds ej
2010 Återanvänds ej Återanvänds ej
2009 Återanvänds ej Återanvänds ej
2008 Återanvänds ej Återanvänds ej
2007 Återanvänds ej Återanvänds ej

Kommunal vuxentbildning i svenska för invandrare

Skolverket återanvänder nationella slutprov för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 6 år efter publicering.

Senast granskad: 2017-03-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner