Vägledning och tekniska verifieringstester

Här hittar ni stöd i förberedelsearbetet inför digitala nationella prov. Till exempel en vägledning om inloggning till Skolverkets provplattform och flera tekniska verifieringstester som kan hjälpa er att testa om er teknik fungerar med provplattformen.

Vägledning

Vi har tagit fram en vägledning för dig som arbetar med frågor om överföring av användaruppgifter och inloggning till Skolverkets provplattform. I vägledningen får ni besvara ett antal frågor. Baserat på vad ni har svarat får ni förslag på åtgärder och hänvisningar till var ni hittar mer information.

Vägledning för arbetet med tekniska förutsättningar för digitala nationella prov

Vägledning från Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en vägledning för digitala nationella prov som också kan vara ett stöd i ert förberedelsearbete. Vägledningen bygger på Skolverkets information och ger handfasta råd för sådant som överföring av användaruppgifter, införande av e-legitimationer och anslutning till identitetsfederationer.

Vägledning för digitala nationella prov, Sveriges kommuner och regioners webbplats Länk till annan webbplats.

Tekniska verifieringstester

Tekniska verifieringstester hjälper skolor och huvudmän att testa och verifiera utvalda delar av era tekniska förberedelser och lösningar. Testerna är utformade så att ni kan genomföra testerna på egen hand, valfritt antal gånger. Ni behöver inte kontakta Skolverket i förväg eller efter genomfört test. Skolverket samlar inte in testets resultat eller annan statistik.

Verifieringstesterna täcker olika områden.

Senast uppdaterad 27 november 2023

Innehåll på denna sida

  • Digitala enheter och internetkapacitet

   För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver skolan ha tillräcklig internetuppkoppling och eleverna rätt utrustning. Läs om vad som gäller.

  • Säkert provgenomförande

   Här finns information om hur ni kan förbereda datorer och nätverk för att kunna genomföra proven säkert och minska riskerna för fusk.

  • Överföring av uppgifter till Skolverket

   Det finns tre olika sätt att föra över uppgifter till Skolverket och ni kan välja det sätt som passar er verksamhet bäst.

  • Inloggning till Skolverkets provplattform

   Den centrala delen av Skolverkets provtjänst är provplattformen. Här finns information om vad som krävs för att kunna logga in säkert i provplattformen.

  • Teknisk support

   Här kan du läsa om vilket stöd och vilken teknisk support som Skolverket respektive den egna organisationen har ansvar för vid digitala nationella prov.