Förslag på hur det nationella provsystemet bör utvecklas och utformas

Redovisning av uppdraget om hur det nationella provsystemet bör utformas och utvecklas. Skolverket föreslår också att Skolverket får i uppdrag att ta fram bedömningsmaterial i något eller några av ämnena bild, musik, slöjd och idrott och hälsa.

Skolverket har gjort en genomgång och analys av ett antal frågeställningar genom möten med olika experter och sakkunniga. Nedan följer en sammanställning med förslag som riktar sig till regeringen och förslag som Skolverket avser arbeta vidare med.

Skolverket föreslår regeringen att

 • Skolverket får i uppdrag att ta fram bedömningsmaterial i något eller några av ämnena bild, musik, slöjd och idrott och hälsa. I ett första skede bör detta ske för grundskolan. Kostnaden beräknas till ca 2 miljoner kronor per ämne.
 • tillåta att vissa delprov kan genomföras på hösten i årskurs 9. Detta kräver en ändring i nuvarande grundskoleförordning.
 • anslå särskilda medel för att utveckla ett datorbaserat bedömningssystem med tillhörande material. Skolverket föreslår att 6 miljoner årligen 2010-2012 avsätts.
 • anslå särskilda medel att vidareutveckla bedömningsstöd för särskolans olika skolformer med 6 miljoner kronor per år under perioden 2010-2012.
 • anslå särskilda medel att utveckla bedömningsstöd för teckenspråk för elever med dövhet eller hörselskada. Kostnaderna bedöms årligen bli 1,5-2 miljoner kronor.
 • överväga om sambedömning av nationella prov bör regleras.

Skolverket vill även uppmärksamma regeringen på att

 • Skolverket eventuellt inte kommer att kunna använda befintligt bemyndigande i sfi-förordningen för att föreskriva att endast datorbaserade nationella slutprov ska användas i sfi.

Skolverket avser att

 • i framtiden internt använda beteckningen Nationellt system för kunskapsbedömning för att bättre synliggöra olika bedömningsformer.
 • i samband med nya kursplaner och kunskapskrav se över om informationen från de avslutande nationella proven till sitt innehåll kan bli mer framåtsyftande och på så sätt bättre stödja elevens fortsatta kunskapsutveckling.
 • revidera och justera befintligt material i det nuvarande provsystemet när en ny betygsskala införs.
 • i en mindre försöksverksamhet pröva möjligheten att i grundskolan genomföra två delprov i ett ämne samma dag.
 • i samband med revideringen av gymnasieskolan ta fram förslag till antalet prov, deras utformning samt för vilka kurser nationella prov bör finnas.
 • intensifiera arbetet med provens stabilitet över tid och utreda hur detta bör göras samt om det är möjligt att därmed bättre beskriva elevers kunskapsutveckling över tid.
 • göra en genomgång som beskriver för- och nackdelar med de resultatmått som finns samt vilka eventuellt nya mått som bör introduceras i Skolverkets databas SIRIS.
 • ta fram material för bedömarträning inför införandet av nationella ämnesprov i årskurs 6.
Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2009

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2009:337

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf. Ett fåtal publikationer går även att beställa tryckta. De har en knapp med texten ”Lägg i varukorgen”.


Kontakt

Vill du beställa våra tryckta publikationer eller har frågor kring order och fakturor, kontakta vår publikationsservice:

Telefon: 08-527 334 34
E-post: publikationsorder@skolverket.se

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.


En beställning faktureras och porto/frakt tillkommer alltid, även för gratismaterial.

Beställa en trycksak

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning.

När du lagt det du vill beställa i varukorgen klickar du på knappen "Varukorg" längst ner på sidan. Då visas varukorgens innehåll och du kan kontrollera och ändra antal beställda ex, ta bort artiklar och se summan i kronor, moms och eventuella rabatter. Tyvärr kan vi inte ange portokostnaden.

När du är nöjd med din beställning klickar du på knappen "Gör beställning". Då får du upp en ny sida där du fyller i fakturerings- och leveransuppgifter. När du fyllt i dina uppgifter klickar du på knappen ”Skicka beställning”.

Då får du upp ett kvitto i webbläsaren som visar vad du beställt och summan av ordern och en orderbekräftelse sänds till mejladressen du uppgivit i beställningen.

Observera att du kan ångra din beställning längst ner på webbsidan med ditt kvitto. Klicka på knappen "Ångra beställning".

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor kommer direkt från vår leverantör ISY Distribution AB. Det är också ISY som bemannar kundtjänsten (publikationsservice) för beställningar av trycksaker och frågor kring leveranser och fakturor.

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor.

Normalleveranser skickas som brev . Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från våra distributörer inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt