Förslag på hur det nationella provsystemet bör utvecklas och utformas

Redovisning av uppdraget om hur det nationella provsystemet bör utformas och utvecklas. Skolverket föreslår också att Skolverket får i uppdrag att ta fram bedömningsmaterial i något eller några av ämnena bild, musik, slöjd och idrott och hälsa.

Skolverket har gjort en genomgång och analys av ett antal frågeställningar genom möten med olika experter och sakkunniga. Nedan följer en sammanställning med förslag som riktar sig till regeringen och förslag som Skolverket avser arbeta vidare med.

Skolverket föreslår regeringen att

 • Skolverket får i uppdrag att ta fram bedömningsmaterial i något eller några av ämnena bild, musik, slöjd och idrott och hälsa. I ett första skede bör detta ske för grundskolan. Kostnaden beräknas till ca 2 miljoner kronor per ämne.
 • tillåta att vissa delprov kan genomföras på hösten i årskurs 9. Detta kräver en ändring i nuvarande grundskoleförordning.
 • anslå särskilda medel för att utveckla ett datorbaserat bedömningssystem med tillhörande material. Skolverket föreslår att 6 miljoner årligen 2010-2012 avsätts.
 • anslå särskilda medel att vidareutveckla bedömningsstöd för särskolans olika skolformer med 6 miljoner kronor per år under perioden 2010-2012.
 • anslå särskilda medel att utveckla bedömningsstöd för teckenspråk för elever med dövhet eller hörselskada. Kostnaderna bedöms årligen bli 1,5-2 miljoner kronor.
 • överväga om sambedömning av nationella prov bör regleras.

Skolverket vill även uppmärksamma regeringen på att

 • Skolverket eventuellt inte kommer att kunna använda befintligt bemyndigande i sfi-förordningen för att föreskriva att endast datorbaserade nationella slutprov ska användas i sfi.

Skolverket avser att

 • i framtiden internt använda beteckningen Nationellt system för kunskapsbedömning för att bättre synliggöra olika bedömningsformer.
 • i samband med nya kursplaner och kunskapskrav se över om informationen från de avslutande nationella proven till sitt innehåll kan bli mer framåtsyftande och på så sätt bättre stödja elevens fortsatta kunskapsutveckling.
 • revidera och justera befintligt material i det nuvarande provsystemet när en ny betygsskala införs.
 • i en mindre försöksverksamhet pröva möjligheten att i grundskolan genomföra två delprov i ett ämne samma dag.
 • i samband med revideringen av gymnasieskolan ta fram förslag till antalet prov, deras utformning samt för vilka kurser nationella prov bör finnas.
 • intensifiera arbetet med provens stabilitet över tid och utreda hur detta bör göras samt om det är möjligt att därmed bättre beskriva elevers kunskapsutveckling över tid.
 • göra en genomgång som beskriver för- och nackdelar med de resultatmått som finns samt vilka eventuellt nya mått som bör introduceras i Skolverkets databas SIRIS.
 • ta fram material för bedömarträning inför införandet av nationella ämnesprov i årskurs 6.
Ladda ner som PDF

Utgiven år : 2009

Serie: Regeringsuppdrag

Diarienummer : 2009:337

Bilagor:

Ämnesord:

Länk till denna sida:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

De läroplaner och kommentarmaterial som går att köpa beställs via Norstedts Juridik. Endast de publikationer som listas på deras landningssidan finns att köpa som tryckta exemplar. De flesta kommentarmaterial finns endast i digitalt format.

Beställ styrdokument via Norstedts Juridik Länk till annan webbplats.


Kontakt

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Länk till annan webbplats.

Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Hittar du inte det du söker?

Vi gallrar med jämna mellanrum våra publikationer för att säkerställa att innehållet är aktuellt. Om du behöver ta del av bortplockat material kan du kontakta vår registrator, ange då publikationens titel.
e-post: registrator@skolverket.se


För närvarande är det endast möjligt att beställa publikationer från serierna styrdokument och kommentarmaterial. Övriga publikationer tillhandahålls inte längre i tryckt format. I princip alla våra publikationer kan laddas ner digitalt.

Läroplaner och kursplaner finns tillgängliga för beställning via Nordstedts Juridik. Länk till annan webbplats.

Köp- och leveransvillkor

Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från Norstedts Juridik.

Normalleveranser skickas som brev. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Vi kan leverera enligt andra önskemål på din begäran, extra kostnader kan då tillkomma. Kontakta vår publikationsservice för pris.

Beställningar skickas från vår distributör inom fem arbetsdagar från beställningsdatum, förutsatt att de beställda artiklarna finns i lager.

Betalning sker mot faktura inom 30 dagar från fakturadatum.

Vi debiterar inte någon separat fakturerings- eller expeditionsavgift.

Porto/frakt tillkommer alltid, även på gratismaterial.

Priser är angivna exklusive moms om inte annat anges.

Vi reserverar oss för prisändringar och för att material kan ha tagit slut efter beställningstillfället. Vid beställning som överstiger lagersaldot ger vi besked angående det via mejladressen som angavs vid beställningen.

Rabatter

Vid beställning av många exemplar av samma titel till samma leveransadress lämnas mängdrabatt på priset:

10 - 49 ex 5 % rabatt

50 eller fler ex 10 % rabatt