Forskning om it i skolan

Ta del av forskning inom området it i skolan och få underlag till utvecklings- och förändringsarbete i din skola. Forskningsbevakningen görs huvudsakligen av Malmö högskola på Skolverkets uppdrag.

20 oktober 2016

Friare lärmiljö kan bli problematisk för distanselever

Både inre och yttre motivation är av betydelse för att eleverna ska lyckas med sitt lärande på distans. Det gäller att skapa lärandeprocesser som betonar interaktivitet, kommunikation och samarbete, menar Charlotta Hilli som skrivit en avhandling om lärande i virtuella miljöer.

Läs mer om Charlotta Hillis avhandling

17 oktober 2016

Digitala verktyg olika bra på att visa vad eleverna förstår

Lärare behöver använda flera olika metoder för att få syn på hur eleverna utvecklar sin förståelse, och det är här de digitala verktygen kan få betydelse. Men det är inte alla verktyg som hjälper läraren att få syn på vad eleverna har förstått.

Läs mer om två forskares fallstudier

3 juni 2016

Erfaren medskapare krävs för barnens musiklek

När förskole- och fritidshemsbarn samspelar kring musikteknologi är låtsasleken viktig. Men för att leken med det digitala instrumentet ska komma igång och bli meningsfull, är lärarens aktivitet avgörande. Läs mer om avhandlingen

11 april 2016

Reflektion och diskussion viktigt i spelbaserat lärande

Vad krävs för att en skola eller en lärare ska kunna göra datorspelande till en del av sin verksamhet? Vad krävs av spelutvecklare för att de ska kunna skapa spel som faktiskt fungerar bra i skolmiljöer rent praktiskt? Läs mer om avhandlingen

8 februari 2016

Kompetensutveckling gör teknikstött lärande hållbart

Behov av kompetensutveckling – på alla plan – blir synligt i Marcia Håkanssons Lindqvists avhandling om digitala teknologier och teknikstött lärande.

Läs mer om avhandlingen

Senast granskad: 2016-12-02