Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande

Här hittar du information om och exempel på hur vi stöttar dig med riktade insatser för nyanlända barn och elevers skolgång.

Vårt uppdrag är att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med ett annat modersmål än svenska. Det gör vi genom riktade insatser till de kommuner som har störst utmaningar.

Regeringsuppdragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under tre år erbjuder vi vad vi kallar dialogbaserat processtöd. Det består av olika metoder och verktyg som vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet.

Om din kommun ingår i vårt urval och har fått ett erbjudande om att delta i våra riktade insatser kommer du att bjudas in till en uppstartskonferens där du får mer information om vad samarbetet innebär.

Nulägesanalys

För att påbörja arbetet tecknas en överenskommelse mellan oss och kommunen. Samarbetet inleds med att vi träffar ett lokalt team som huvudmannen har utsett.

Under första terminen besöker vi kommunen för att genom olika metoder och verktyg, stödja det lokala teamet i framtagandet av en nulägesanalys och en åtgärdsplan. Nulägesanalysen specificerar de förutsättningar och utmaningar som finns i kommunens verksamhet.

Nulägesanalys för skolan

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Nulägesanalys för förskolan

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

Åtgärdsplan

Nulägesanalysen ligger till grund för det som kommer att bli prioriterade utvecklingsområden i åtgärdsplanen. Därefter planeras specifika insatser med konkreta mål som ska vara kopplade till barnens och elevernas uppfyllelse av de nationella målen.

I egenskap av huvudman prioriterar kommunen i åtgärdsplanen vilka insatser som önskas genomföras.

Vi kvalitetssäkrar och beslutar därefter om vilka insatser som får finansiering.

Samarbetet med Skolverket pågår i tre år

Huvudmannen har ansvar att följa upp hur arbetet och utvecklingsinsatserna går, som en del av huvudmannens löpande kvalitetsarbete. Vi på Skolverket håller kontinuerlig kontakt med huvudmannen under samarbetet och ger fortsatt stöd. Vid behov kan samarbetet förlängas.

Samarbetet pågår i totalt sex terminer och som uppföljning diskuterar vi med huvudmannen hur de berörda skolorna eller förskolorna har arbetat med att nå sina mål under perioden och hur de tänker arbeta vidare för långsiktig utveckling inom området.

Som avslutning på vårt samarbete erbjuds alla huvudmän att delta i en avslutningskonferens i syfte att utbyta erfarenheter med varandra.

Förutsättningar för att delta

Du kan inte anmäla intresse för att delta i våra riktade insatser.

Vi väljer ut och erbjuder vårt stöd till ett antal huvudmän med utgångspunkt i Migrationsverkets statistik över vilka kommuner som tagit emot flest nyanlända. Utsatta bostadsområden uppmärksammas särskilt.

Vi gör ett sammanlagt urval av cirka 12 - 15 huvudmän i maj respektive november månad.

Du kan självklart ta del av vårt generella stöd för att utveckla undervisningen för nyanlända barn och elever även om du inte ingår i det riktade stödet. Vårt generella stöd finns exempelvis i form av lärosätesutbildningar, stödmaterial och inspirationsmaterial. Du hittar vårt stöd på vår webbplats.

Så utvärderar vi våra riktade insatser

Under perioden 2017 – 2019 genomför vi en processutvärdering av våra riktade och generella insatser. Detta innebär att vi följer insatserna över tid för att undersöka hur arbetet fungerar samt vad det leder till.

Utvärderingen fokuserar främst på det processtöd till lokala team som vi erbjuder huvudmän inom de riktade insatserna samt vårt stöd till huvudmännen via samordnare inom de generella insatserna. Vi samlar in underlag genom webbenkäter, intervjuer och fallstudier på plats hos ett urval av huvudmän.

I samråd med oss genomför Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, en extern utvärdering som fokuserar på de riktade insatsernas långsiktiga effekter på elevernas kunskapsresultat.

Vi analyserar huvudmannens förutsättningar att ta del av insatserna

Tidigt i samarbetet med huvudmännen fokuserar vi på att analysera hur förutsättningarna att ta del av insatserna på det sätt som det är tänkt ser ut för respektive målgrupp; huvudmän, rektorer, samordnare, lärare och övrig skolpersonal. Vi undersöker även hur målgrupperna upplever vårt stöd. Detta gör vi för att vi ska kunna justera och anpassa våra metoder och arbetssätt.

Vi utvärderar det pågående arbetet

Vi analyserar och utvärderar även vilka effekter de olika insatserna får på kort sikt. Det kan exempelvis handla om att medlemmarna i de lokala teamen har fått ökade kunskaper om vad i huvudmannens verksamhet som behöver utvecklas, hur detta kan gå till samt om de upplever att de har stärkt sin förmåga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla sin verksamhet för nyanlända elever.

Utvärdering vid avslut av samarbete

I sista delen av vår utvärdering undersöker vi i vilken utsträckning och i vilka avseenden som insatserna har bidragit till att huvudmännen har fått bättre förutsättningar att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Vi undersöker här hur huvudmännens arbetssätt och organisation har förändrats som en följd av insatserna samt på hur förutsättningarna ser ut för att driva utvecklingen vidare.

Vi redovisar till regeringen

Vi redovisar vårt uppdrag till regeringen årligen den 17 februari och 25 oktober. Vår redovisning till regeringen är en rapport som beskriver pågående, planerade och avslutade insatser, resultatet av insatserna och eventuella behov av förändringar i vårt arbete.

Vi påbörjade uppdraget 2016 och en avslutande rapport från vår utvärdering kommer att publiceras i februari 2020. I slutet av januari 2019 publicerar vi en delrapport.

Ladda ner regeringsredovisning för 2017PDF (pdf, 3 MB)

Exempel på hur vi har hjälpt andra huvudmän

  • Vi utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet med nyanlända elever.
  • Vi utvecklar och förbättrar organisering och genomförande av mottagande av nyanlända elever.
  • Vi genomför kompetensutvecklande insatser kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning för skolpersonal.
  • Vi utvecklar kvaliteten på studiehandledning på modersmålet, undervisning i modersmål, studie- och yrkesvägledning samt elevhälsofrämjande insatser.

Lista på huvudmän som vi samarbetar eller har samarbetat med

Se karta med markerade huvudmän sorterade på urvalsomgång

Ladda ner karta (senast uppdaterad våren 2019)PDF (pdf, 7 MB)

Hitta huvudmän i bokstavsordning A - Ö

Välj och klicka på en bokstav för respektive huvudman.

A

A

B

B

Borgholms kommun

Bräcke kommun

C

C

D

D

Dorotea kommun

E

E

Eksjö kommun

F

F

Filipstads kommun

Flens kommun

G

G

Gislaveds kommun

Gotland

Götene kommun

H

H

Hagfors kommun

Hedemora kommun

Hultsfreds kommun

Hällefors kommun

Hälsinglands Ubf

I

I

-

J

J

Jokkmokk kommun

Jämtland Gyfö, Östersund

K

K

Kalmarsunds Gyfö

Karlsborgs kommun

Kramfors kommun

Kungsörs kommun

Kunskapsförbundet Väst

L

L

Lapplands Gyfö

Laxå kommun

Leksands kommun

Lessebo kommun

Lindesbergs kommun

Ljusnarsbergs kommun

M

M

Malå kommun

Markaryds kommun

Munkedals kommun

Mörbylångas kommun

N

N

N Västmanlands Ubf

Norbergs kommun

Nordmalings kommun

Nybro kommun

O

O

Olofströms kommun

P

P

Pajala kommun

Perstorps kommun

Piteå kommun

Q

Q

-

R

R

Ragunda kommun

Ronneby kommun

S

S

Sala kommun

Simrishamna kommun

Skinnskattebergs kommun

Sorsele kommun

Storumans kommun

Sunne kommun

Svenljungas kommun

Sydnärkes Ubf

Säffle kommun

Sävsjö kommun

Söderhamns kommun

Sölvesborg-Bromölla Kofö

T

T

Tingsryds kommun

Tomelilla kommun

Torsby kommun

Torsås kommun

Tranås kommun

U

U

-

V

V

Vansbro kommun

Vaggeryds kommun

Valdemarsviks kommun

Vindelns kommun

Vilhelmina kommun

Vänersborgs kommun

W

W

X

X

Y

Y

Ydre kommun

Z

Z

Å

Å

Ånge kommun

Åre kommun

Åsele kommun

Ä

Ä

Älvdalens kommun

Ö

Ö

Ödeshögs kommun

Östra Göinges kommun

Örnsköldsviks kommun

Överkalix kommun

Slutredovisning för deltagande huvudmän – så här gör du

Här hittar du vårt webbinarie som ger dig vägledning i arbetet med slutredovisningen av uppdraget. Webbinariet vänder sig till de i det lokala teamet som ska lämna in slutredovisning av uppdraget till Skolverket. Här hittar du också mallen som ska fyllas i.

Mall och instruktioner för redovisning

I webbinariet går vi igenom mallen för slutredovisning, ser hur insatser kan beskrivas, återkopplas till nulägesanalys samt diskuterar resultat och effekter på olika nivåer. Information om den ekonomiska slutredovisningen kommer under våren. För frågor kontakta din processstödjare.

Nedan hittar du webbinariet, Power Point-presentationen som används i webbinariet samt en mall och anvisningar för din slutredovisning.

Observera - nedan gäller endast er som ingår i urval ett, två och tre. Till urval fyra kommer det nya mallar till våren.

Se webbinarie om slutredovisning (länk till YouTube)länk till annan webbplats

Ladda ner Power Point-presentationPowerpoint (powerpoint, 3 MB)

Ladda ner anvisningar till slutredovisningPDF (pdf, 63 kB)

Ladda ner Word-mall för slutredovisningWord (word, 229 kB)

Senast uppdaterad 20 september 2019