Statistiknyhet

Preliminär statistik om gymnasieskolans elever

Det är drygt 366 600 elever som läser en utbildning i gymnasieskolan läsåret 2023/24. Sedan föregående läsår har antalet elever ökat med 2 200. Det visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsåret 2023/24.

Preliminär statistik i tabell om gymnasieskolans elever, läsåret 2023/24 Länk till annan webbplats.

Antalet elever i gymnasieskolan har ökat med 2 200 elever sedan föregående läsår, vilket motsvarar knappt 1 procent. Antalet elever på de högskoleförberedande programmen har ökat med 1 200 och det går nu omkring 222 700 elever på de programmen. På yrkesprogrammen går det omkring 107 300 elever, vilket är 1 700 fler elever jämfört med förra året. Antalet elever på introduktionsprogrammen minskar för sjunde året i rad, vilket främst beror på att eleverna på språkintroduktion blir allt färre. Läsåret 2023/24 är det 36 600 elever som läser ett introduktionsprogram, en minskning med 700 elever från föregående år.

Diagram 1. Antal elever i gymnasieskolan läsåren 2014/15–2023/24 totalt samt uppdelat på programtyp

Diagram som visar antalet elever i gymnasieskolan läsåren 2014/15–2023/24 totalt samt uppdelat på programtypFörstora bilden

Diagrammet visar antalet elever i gymnasieskolan läsåren 2014/15–2023/24 per programtyp. För läsåren 2014/15 till och med 2022/23 används den officiella statistiken medan för läsåret 2023/24 används den preliminära.

Ta del av siffrorna i diagram 1 Excel, 20 kB.

Elever skolår 1 på nationella program

Antalet elever som går första året på ett nationellt program har ökat med knappt 1 procent sedan föregående läsår. Totalt läser 114 500 första året på ett nationellt program detta läsår.

På yrkesprogrammen har andelen elever i skolår 1 ökat med 3 procent. Ökningen syns på merparten av programmen men de program som ökat mest är hotell- och turismprogrammet med 29 procent, följt av hantverksprogrammet med 15 procent. Riksrekryterande utbildningar visar också på en stor ökning, men de utbildningarna har väldigt få elever. Bygg- och anläggningsprogrammet och fordon- och transportprogrammet har minskat något jämfört med förra året, 4 respektive 3 procent. Läsåret 2022/23 ersattes handels- och administrationsprogrammet med försäljnings- och serviceprogrammet. Antalet elever som går på det nya programmet har ökat med 10 procent. Ökningen beror på att fler män börjat på programmet i år.

På de högskoleförberedande programmen har andelen elever i skolår 1 minskat med 1 procent. Minskningen syns på samtliga högskoleförberedande program förutom på ekonomiprogrammet som ökat med 6 procent. På ekonomiprogrammet är ökningen störst för män i skolår 1 jämfört med föregående år, vilket är samma mönster som föregående år. Elever i skolår 1 på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet har minskat med 2 respektive 8 procent. Det är främst antalet män som minskat jämfört med föregående år.

Diagram 2. Elever per program skolår 1, förändring mellan läsåren 2022/23 och 2023/24

Ta del av siffrorna i diagram 2 Excel, 21 kB.

Elever på introduktionsprogram

På introduktionsprogrammen har antalet elever i år 1 minskat med 600 elever. Det är en minskning med 3 procent. Totalt läser 22 500 elever första året på ett introduktionsprogram. Minskningen på introduktionsprogrammen beror på att antalet elever på språkintroduktion har minskat. Antalet elever på språkintroduktion har minskat med 1200 elever. Det här läsåret går 4 300 elever år 1, vilket är 21 procent färre än förra läsåret.

På individuellt alternativ går det 9 500 elever i år 1, vilket är 4 procent fler jämfört med året innan. Ökningen för individuellt alternativ syns för både kvinnor, 6 procent, och män, 3 procent.

Yrkesintroduktion har också ökat med 4 procent jämfört med föregående år.

Statistik enbart på nationell nivå

Statistiken är preliminär. I mars publiceras den slutliga statistiken och då finns även statistik på regional och lokal nivå.

Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram

För de elever som påbörjade sin utbildning läsåret 2023/24 gäller nya bestämmelser som innebär att gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet. Yrkesprogrammen är nu något mer omfattande än tidigare, men eleverna har samtidigt möjlighet att välja bort kurserna för grundläggande behörighet och ändå nå en yrkesexamen. Tidigare var det möjligt för eleverna att lägga till dessa kurser.

Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram

Kontaktuppgifter

Vid frågor om statistiken mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se.

Publicerades den .