Sök

Din sökning Validering inom vuxenutbildning gav 7 träffar

  1. Validering inom vuxenutbildning Det här materialet riktar sig till dig som arbetar med validering inom vuxenutbildningens tre skolformer: kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna

  2. inom vuxenutbildning. Du hittar riktlinjerna i bilagan till det redovisade uppdraget. Riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering Inledande och fördjupad kartläggning samt bedömning En kartläggning görs

  3. Anordna orienteringskurser inom kommunal vuxenutbildning (komvux) Utgångspunkten för att anordna en orienteringskurs är den enskilde elevens behov. En orienteringskurs ska motsvara behov som inte går

  4. Verksamhetspoäng inom komvux som särskild utbildning Verksamhetspoäng är ett mått på studiernas omfattning. Det är även ett mått på validering. Inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå

  5. Individuella studieplaner kan också ge underlag för huvudmannen i arbetet med att planera, följa upp och utveckla verksamheten. Validering En elev inom vuxenutbildning kan få sina redan tillägnade kunskaper

  6. eller sammanställning Länk till annan webbplats. Extra anpassningar och Särskilt stöd Länk till annan webbplats. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från individens behov, förutsättningar och tidigare kunskaper

  7. Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux Här hittar du stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar