Betyg

När lärare sätter betyg utvärderar hon eller han allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Här hittar du information om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform.

Betyg i grundskolan

Betyg i grundsärskolan

Betyg i sameskolan

Betyg i specialskolan

Betyg i gymnasieskolan

Betyg i gymnasiesärskolan

Betyg i komvux i svenska för invandrare (sfi)

Betyg i komvux på grundläggande nivå

Betyg i komvux på gymnasial nivå

Betyg i särvux på grundläggande nivå

Betyg i särvux på gymnasial nivå

Betyg i dansarutbildningen

Allmänna råd om betyg & betygssättning

De allmänna råden om betyg och betygssättning riktar sig till alla skolformer där lärare sätter betyg. I råden beskrivs lärares arbete med betygssättning, hur betyg och kunskapskrav bör kommuniceras med elever samt hur man bör följa upp betyg och betygssättning.

Allmänna råd med kommentarer om betyg och betygssättninglänk till annan webbplats

Fördjupa dina kunskaper om betyg och betygssättning utifrån Skolverkets nya allmänna råd genom att gå en av våra webbkurser.

Webbkurser om bedömning och betygssättning

Vi erbjuder flera webbkurser på temat bedömning och betyg. Du hittar bland annat webbkurser om betygsättning för lärare i årskurs 4–6, 7–9, gymnasieskolan och komvux, en webbkurser om dokumentation och en om hur du ger elever användbar återkoppling.

Hitta webbkurser om bedömning och betyglänk till annan webbplats

Registrera och utforma betyg

Det finns regler för hur betygen ska utformas i olika skolformer. Elevernas betyg ska också antecknas i en betygskatalog.

Registrera och utforma betyg

Frågeforum om betyg 

Sök svar på dina frågor om betygssättning i vårt frågeforumlänk till annan webbplats

Sök på Skolverkets webbplats

Sök på skolverket.se

Senast uppdaterad 06 december 2018