Betyg

Vid betygssättning gör lärare en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Här hittar du information om vad som gäller för betyg och betygssättning i respektive skolform.

Filmer om betyg och betygssättning

Filmerna förklarar hur betygssättning fungerar och ska vara ett stöd vid betygssättningen.

Film för lärare: Att sätta betyg (tid: 5:54 minuter)

I den här filmen får du som är lärare veta hur du kan värdera dina betygsunderlag, göra en sammantagen bedömning och sätta ett betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper utifrån betygskriterierna.

Film om terminsbetyg: Hur funkar terminsbetyg? (tid: 5:54 min)

Den här filmen vänder sig till dig som är lärare i grundskolan och som sätter terminsbetyg. I filmen får du bland annat veta hur du tar hänsyn till årskurs, ämne, undervisning och betygskriterier när du sätter terminsbetyg.

Film för elever: Hur sätter lärare betyg? (tid: 5:39 min)

I den här filmen, som är riktad till elever, informerar vi om hur det går till när lärare sätter betyg. Du kan använda filmen när du informerar dina elever om betyg och betygssättning.

I grundsärskolan och gymnasiesärskolan används inte betyget F, men filmen kan användas till exempel om en elev eller vårdnadshavare har begärt att betyg ska sättas i grundsärskolan.

Film för vårdnadshavare: Så sätter lärare betyg (tid: 7.30 min)

Den här filmen vänder sig till vårdnadshavare som vill veta mer om hur lärare sätter betyg. Du kan använda filmen när du informerar vårdnadshavare om betyg och betygsättning som till exempel på ett föräldrarmöte.

Film om nationella prov: Så fungerar de nationella proven (tid: 7:43 min)

Den här filmen vänder sig till dig som är lärare i ämnen där nationella prov ges. Filmen ger en ingående bild av hur de nationella proven tas fram och poängsätts samt hur du som lärare kan tänka när du ska använda provresultaten.

Allmänna råd om betyg och prövning

De allmänna råden om betyg och prövning riktar sig till alla skolformer där lärare sätter betyg. Vi erbjuder även material för att diskutera betyg och betygssättning utifrån de allmänna råden om betyg och prövning.

Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning

Sätt er in i de allmänna råden om betyg och prövning

Film: Nya allmänna råd om betyg och prövning (tid: 2:10 min)

Undantagsbestämmelsen

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om undantagsbestämmelsen.

Undantagsbestämmelsen vid betygssättning

Betyg och nyanlända elever

När en nyanländ elev börjar skolan sent på terminen har läraren ofta lite eller ingen information om elevens kunskaper när det är dags för betygssättning.

Nyanlända elever och betyg i grundskolan

Webbkurser om bedömning och betygssättning

Vi erbjuder webbkurser på temat bedömning och betyg. Bland annat en webbkurs om dokumentation och en om hur du ger elever användbar återkoppling. Webbkurserna om betygssättning i olika skolformer finns inte längre tillgängliga.

Hitta webbkurser om bedömning och betyg Länk till annan webbplats.

Registrera och utforma betyg

Det finns regler för hur betygen ska utformas i olika skolformer. Elevernas betyg ska också antecknas i en betygskatalog.

Registrera och utforma betyg

För dig som är elev eller förälder

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.

Betyg och betygskriterier för dig som är elev eller förälder

Senast uppdaterad 09 januari 2023