Rektor införs i förskolan

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer.

Rektorn för en förskoleenhet ska börja på den obligatoriska befattningsutbildningen så snart som möjligt efter att hen påbörjat sin anställning. Hen ska sedan ha gått klart utbildningen inom fem år efter första dagen på sin anställning. Det är en skillnad jämfört med rektorer i grund- och gymnasieskolan som måste gå klart utbildningen inom fyra år.

Rektorer som den 1 juli 2019 är verksamma som rektorer (förskolechefer) inom förskolan måste inte gå befattningsutbildningen.

Skolverkets PM om Förskolechefen och rektornlänk till annan webbplats (pdf, 153 kB)

Källa: Proposition 2017/18:194. Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas.


Senast uppdaterad 19 juni 2019