Rektor införs i förskolan

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste också alla rektorer som nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer.

Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer och huvudregeln är att alla rektorer som anställs i förskolan ska gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Men det finns några undantag. Bland annat är befattningsutbildningen inte obligatorisk för rektorer som var verksamma som rektorer (förskolechefer) inom förskolan den 1 juli 2019.

Rektorn för en förskoleenhet ska börja på den obligatoriska befattningsutbildningen så snart som möjligt efter att hen påbörjat sin anställning. Hen ska sedan ha gått klart utbildningen inom fem år efter första dagen på sin anställning. Det är en skillnad jämfört med rektorer i grund- och gymnasieskolan som måste gå klart utbildningen inom fyra år.

Källa: Proposition 2017/18:194. Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas.

Senast uppdaterad 25 oktober 2019