Tillsyn och sanktioner

Syftet med tillsyn är att kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lagar och föreskrifter. Men också att arbeta förebyggande med råd och vägledning så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till fel. Här kommer vi att publicera utförligare information om vad som gäller kring tillsyn och sanktioner i skolväsendet.

Statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor

Om en kommun eller ett landsting inte har följt ett föreläggande från Statens skolinspektion och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad. Detta regleras i skollagens bestämmelser om statliga åtgärder för rättelse när det gäller verksamhet som bedrivs av en kommun eller ett landsting

Läs mer om tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 08 april 2022
  • Skolinspektionens webbplats

    Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola.