Validering av kunskap och kompetens

Validering innebär en värdering och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person på olika sätt har skaffat sig. Här hittar du svar på vanliga frågor om validering.

Nya regler för kartläggning och validering inom komvux börjar gälla 1 januari 2023

Vad är validering?

Vad är validering?

Validering, som är möjligt inom komvux, är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har, oberoende av hur personen har fått kunskaperna och kompetensen. Det kan exempelvis ha varit genom studier eller samhällsliv och arbetsliv. Validering kan möjliggöra att en elevs utbildning anpassas eller förkortas.

Validering får ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från elevens förutsättningar och behov.

Källor: 20 kapitlet 42 § skollagen, 2 kapitlet 8 § förordningen om vuxenutbildning samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 492.

Intyg och betyg efter validering

Hur ska en validering dokumenteras?

Den som har genomgått en validering ska ha möjlighet att få sina kunskaper och sin kompetens dokumenterade skriftligt i form av ett intyg som ska undertecknas av rektorn. Intyget ska bland annat innehålla en beskrivning av elevens kunskaper och kompetenser i förhållande till kurs- och ämnesplanerna. Den eller de kurser som elevens kunskaper och kompetenser helt eller delvis motsvarar ska också anges. Hur ett intyg efter validering ska utformas regleras i Skolverkets föreskrifter om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning.

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska få en skriftlig dokumentation i form av ett intyg som utfärdas av rektorn. I intyget ska det finnas dokumentation om elevens kunskaper och kompetenser och om de helt eller delvis motsvarar en kurs eller delar av en kurs. Hur ett intyg efter validering ska utformas står i Skolverkets föreskrifter om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Källor: 20 kapitlet 42-43 §§ skollagen, 4 kapitlet 25 § förordning om vuxenutbildning och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:120) om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning.

Går det att få betyg efter en validering?

Valideringen i sig leder inte till betyg. För att en elev ska kunna få betyg efter en validering måste hen genomgå en prövning.

Källa: 4 kapitlet 24 § förordning om vuxenutbildning.

Prövning för betyg

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 14 september 2022