Validering

Man kan ofta mer än vad som syns i dokument som betyg eller intyg. Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om vad som gäller kring validering.

Vad är validering?

Vad är validering?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats. Validering kan användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs.

Vad är skillnaden mellan validering och prövning?

Se svaret under Prövning

Intyg och betyg efter validering

Vilket slags intyg ska vuxenutbildningen utfärda efter valideringen?

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska få en skriftlig dokumentation i form av ett intyg som utfärdas av rektorn. I intyget ska det finnas dokumentation om elevens kunskaper och kompetenser och om de helt eller delvis motsvarar en kurs eller delar av en kurs. Hur ett intyg efter validering ska utformas står i Skolverkets föreskrifter om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Källor: 20 kapitlet 43–45 §§ och 21 kapitlet 22–24 §§ skollagen, 4 kapitlet 25 § förordning om vuxenutbildning och Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:120) om utformningen av intyg i kommunal vuxenutbildning och komvux som särskild utbildning (tidigare särskild utbildning för vuxna. )

Går det att få betyg efter en validering?

Om en elev inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå vill ha betyg efter en validering måste hen genomgå en prövning.

Källor: 4 kapitlet 24 § förordning om vuxenutbildning.

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 12 november 2020