Introduktionsprogram

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. Dessa ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid och eleven följer en individuell studieplan.

Huvudregeln är att inga behöriga elever ska gå ett introduktionsprogram. Tanken är att skolorna ska bli bättre på att underlätta för elever att fortsätta studierna på det program de påbörjat.

På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla.

Elevens hemkommun är skyldig att erbjuda introduktionsprogrammen för den som är obehörig. Enda undantaget görs för programinriktat individuellt val, som kommunen har möjlighet att erbjuda men inte måste. Hemkommunen kan också välja att sluta avtal med en annan kommun eller landsting som ordnar introduktionsprogram.

Fristående skolor får erbjuda introduktionsprogram. Det enda kriteriet är att den fristående skolan har ett nationellt program. Ska programinriktat individuellt val anordnas måste skolan ha det aktuella yrkesprogrammet som det programinriktade individuella valet är kopplat till.

Nu finns även färdiga förslag på nationella yrkespaket som kommunen kan erbjuda för att genomföra yrkesutbildningar inom introduktionsprogrammen eller komvux. Yrkespaketen består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa eller kan ligga till grund för vidare studier.

Läs mer om de fem introduktionsprogrammen:

Preparandutbildning

Programinriktat individuellt val

Yrkesintroduktion

Individuellt alternativ

Språkintroduktion

Här kan du läsa om de nationella yrkespaketen

Nationella yrkespaket

Senast granskad: 2017-11-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner